Mobil Almo 500 Series

Mobil industrial , Greece

Λιπαντικά αεροσφυρών και πνευματικών εργαλείων

Περιγραφή προϊόντος

Τα λιπαντικά Mobil Almo 500 είναι κορυφαίας ποιότητας και υψηλής απόδοσης προϊόντα, που προορίζονται κυρίως για τη λίπανση των πνευματικών αεροσφυρών σε υπόγειες και επιφανειακές λειτουργίες ορυχείων. Η σειρά λιπαντικών Mobil Almo παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας βασικά λάδια και πρόσθετα, τα οποία παρέχουν εξαιρετική χημική σταθερότητα και καλή προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης. Προσφέρουν μέγιστη ικανότητα πρόσφυσης, αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά γαλακτώδη για να απορροφούν την υγρασία που μεταφέρεται μέσω του αέρα, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του νερού όσον αφορά τη φθορά και τη διάβρωση. Δεν σχηματίζουν κολλώδεις επικαθίσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αργή κίνηση βαλβίδων. Ακόμα και στην παρουσία νερού, τα Mobil Almo 500 έχουν καλές ιδιότητες ύγρανσης μετάλλων, που διατηρούν συνεχώς τις λιπαντικές μεμβράνες στρώσεις λιπαντικού. Αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με τα υψηλά χαρακτηριστικά ΕΡ, βοηθούν στην παροχή εξαιρετικής λίπανσης εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Η σειρά Mobil Almo 500 έχει υψηλούς δείκτες ιξώδους και χαμηλά σημεία ροής, για να εξασφαλίσει καλή λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες που προκύπτουν από την διαστολή του αέρα, και να προφυλάξει κατά των διακοπών λόγω πάγου, παρέχοντας επαρκήμεμβράνη λίπανσης στα τμήματα του τρυπανιού που μπορεί να λειτουργούν κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Τα επίπεδα παραγωγής νεφών λιπαντικού είναι εξαιρετικά χαμηλά.

 

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Τα λιπαντικά Mobil Almo 500 παρέχουν βέλτιστη απόδοση η οποία εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισμού και ελάχιστο κόστος συντήρησης. Τα εξαιρετικά τους χαρακτηριστικά προστασίας κατά της σκουριάς και η ικανότητά τους να παρέχουν επαρκή λίπανση στην παρουσία νερού, όχι μόνο μειώνουν τη φθορά, αλλά προστατεύουν κατά της σκουριάς και της διάβρωσης. Η καλή τους χημική σταθερότητα, αποτρέπει το σχηματισμό λάσπης και επικαθήσεων, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή συντήρηση.

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και πιθανά οφέλη
Αποτελεσματική χημική σταθερότητα Μειώνει το σχηματισμό επικαθήσεων και λάσπης
Βελτιώνει τη λειτουργία των βαλβίδων
Επιθυμητές ιδιότητες γαλακτώματος Αποτελεσματική λίπανση στην παρουσία νερού
Υψηλός δείκτης ιξώδους Παρέχει καλή λίπανση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
Εξαιρετική ικανότητα μεταφοράς φορτίου και προστασία κατά της φθοράς Μειώνει τη φθορά του εξοπλισμού
Παρατείνει τη ζωή του εξοπλισμού
Μειώνει το κόστος συντήρησης
Πολύ καλά χαρακτηριστικά πρόσφυσηςεπικόλλησης Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη διάβρωση
Παρέχει καλή μεμβράνη λίπανσης κάτω απ’ όλες τις συνθήκες
Σκουριά και διάβρωση Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείων
Αυξημένη απόδοση εργαλείων

 

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά Mobil Almo 500 συνιστώνται για χρήση σε όλες τις πνευματικές αερόσφυρες που λειτουργούν σε υπόγειες και επιφανειακές εργασίες ορυχείων, όπως και σε εργολαβικές και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλα για κρουστικά και περιστροφικού τύπου εργαλεία. Οι βαθμοί ιξώδους επιτρέπουν την επιλογή για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπου οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας είναι υπερβολικές.

  • Πνευματικές αερόσφυρες που λειτουργούν σε υπόγειες και επιφανειακές λειτουργίες ορυχείων
  • Πνευματικές αερόσφυρες που λειτουργούν και κομπρεσσέρ σε κατασκευαστικά έργα εθνικών οδών και κατασκευαστικές επιχειρήσεις
  • Πνευματικές αερόσφυρες σε επιχειρήσεις λατομείων
  • Κρουστικά και περιστροφικά πνευματικά εργαλεία , σε βιομηχανικές εφαρμογές

 

Τυπικές ιδιότητες

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
Βαθμός ιξώδους ISO 32 46     220 320
Ιξώδες, ASTM D 445            
cSt στους 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt στους 100ºC 5.5 7.3 11.5 16.5 19.7 24.9
Δείκτης ιξώδους, ASTM D 2270 108 105 102 102 100 99
Σημείο ροής, ºC, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
Σημείο ανάφλεξης, ºC, ASTM D 92, λεπτά 170 188 220 220 220 232
Πυκνότητα στους 15,6ºC, ASTM D 4052, kg/L 0.880 0.883 0.899 0.893 0.898 0.902

 

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφαλείας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται κατόπιν αίτησης μέσω του τοπικού σας τμήματος πωλήσεων, ή μέσω του διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Mobil Almo αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά.  Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα  www.exxonmobil.com      
Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil.  Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.