Mobil Antifreeze Extra

Mobil ancillary , Finland

Huippusuorituskykyinen jäähdytysneste

Tuotekuvaus

Mobil Antifreeze Extra on huippusuorituskykyinen jäähdytysnestetiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä.

Edut ja ominaisuudet

Edistyksellinen Mobil Antifreeze Extra sisältää BASF:n Glysantin® G48 -tiivistettä. Mobil Antifreeze Extra on kehitetty suojaamaan henkilö- ja kuorma-autojen ja bussien rauta- ja alumiinimoottoreita syöpymiseltä ja jäätymisvaurioilta. Se sisältää inhibiittiseoksen, joka on suunniteltu antamaan huippusuoja syöpymistä vastaan moottorin osille, kuten jäähdyttimille, sylinterilohkoille/-kansille ja vesipumpuille jopa 3 vuoden ajaksi.

Mobil Antifreeze Extra ei sisällä nitriittejä, amiineja eikä fosfaatteja.

 

Käyttökohteet

Mobil Antifreeze Extra sisältää BASF:n Glysantin® G48 -tiivistettä. BASF:n Glysantin® G48 -tiiviste on seuraavien valmistajien hyväksymä:


Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (alkaen 1998)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (vuosimalliin 2000 saakka) B 040 0240, Saab 6901599


Mobil Antifreeze Extra on laimennettava deionisoidulla vedellä autonvalmistajan ohjeiden mukaan (katso laimennustaulukko). Hanavettä voidaan käyttää, edellyttäen että se ei ole liian kovaa. Kaivosvesien, meriveden, murtoveden, suolaveden ja teollisuuden jätevesien käyttöä on vältettävä. Kaada ajoneuvon jäähdytysjärjestelmään ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.

 

Vedelle asetetut vaatimukset  
Kovuusluokka, °dGH (mmol/l)0 - 20 (0 - 3,6)
Kloridipitoisuus, ppm max100
Sulfaattipitoisuus, ppm max100

Laimennustaulukko

Mobil Antifreeze ExtraVesiPakkaskestävyys
33 %67 %-18°C
50 %50 %-36°C
60 %40 %-52°C

 

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreeze Extraa käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan 
BASF:n Glysantin® G48. BASF:n Glysantin® G48 on seuraavien valmistajien hyväksymä:
Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce(alkaen 1998)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (vuosimalliin 2000 saakka) B 040 0240, Saab 6901599
 

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Antifreeze Extra 
VäriSininen/vihreä
Tiheys 20°C:ssa, g/cm31.12
Kiehumispiste, °C› 165
Leimahduspiste , °C› 120
pH-arvo7.1 - 7.3
Emäsvaranto (M/10HCl), ml13 - 15
Vesipitoisuus, % max3.5

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

07-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.