MOBIL DELVAC MODERN™10W-30 FULL PROTECTION

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy kevyelle kuljetuskalustolle.

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection on erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoreissa, jotka hyödyntävät EGR-tekniikkaa sekä hiukkasuodattimilla (DPF) ja hapetuskatalysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsittelyjärjestelmiä. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection -öljyn ylittämättömät ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja ExxonMobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Sen ansiosta öljy täyttää tai ylittää API CK-4, CJ-4-, CI-4 PLUS- ja CH-4 -laatuluokitukset sekä tärkeimpien koneenrakentajien asettamat vaatimukset. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection täyttää myös bensiinimoottoreiden ja sekakaluston API SN -luokituksen, ja on biodiesel-yhteensopiva.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection on valmistettu hyödyntämällä Trimer -lisäaineteknologiaa ja puhdistavien lisäaineiden seosta, mikä parantaa niin uusien kuin vanhempienkin moottoreiden suorituskykyä merkittävästi. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection-öljyllä on erinomainen kyky vastustaa karstan ja noen aiheuttamaa viskositeetin nousua ja sillä on erinomaisen vakaa kokonaisemäsluku (TBN) pitkiä huoltovälejä ajatellen. Lisäksi sen edistynyt teknologia vähentää öljynkulutusta ja ehkäisee tehokkaasti hapettumista, syöpymistä, korroosiota, hiertävää kulumista ja korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa karstan muodostumista. Suositellaan käytettäväksi biodieselin kanssa tarjoamaan erinomainen hapettumiskestävyys ja männän puhtaus

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Ensiluokkainen noen ja viskositeetin hallinta

Auttaa ylläpitämään moottorin tehokkuutta, pidentämään moottorin käyttöikää ja öljyn kestoikää

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Auttaa vähentämään sakanmuodostusta matalissa lämpötiloissa ja lakanmuodostusta korkeissa lämpötiloissa

Erinomainen öljynkulutuksen hallinta

Auttaa vähentämään öljykustannuksia vähäisemmän lisäysöljytarpeen ansiosta

Ensiluokkainen emäsvaranto

Auttaa parantamaan korroosiosuojaa ja pidentämään vaihtovälejä

Ensiluokkainen emäsvaranto

Auttaa parantamaan korroosiosuojaa ja pidentämään vaihtovälejä

Hyvä leikkautumiskestävyys

Auttaa säilyttämään viskositeetin ankarissa olosuhteissa ja korkeissakin lämpötiloissa, parantamaan kulumissuojaa ja pidentämään moottorin käyttöikää.

Erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa.

Nopeampi öljynvirtaus auttaa vähentämään käynnistyksen aiheuttamaa moottorin kulumista matalissa lämpötiloissa.

Ensiluokkainen syöpymisen ja kulumisen vastustuskyky

Pidentää tärkeiden kulutuspintojen käyttöikää.

Yhteensopiva eri materiaalien kanssa

Pidentää tiivisteiden ja jälkikäsittelyjärjestelmien (DPF ja DOC) käyttöikää.

Täyttää tai ylittää tärkeimpien koneenrakentajien ja uusimpien API-luokitusten tiukat vaatimukset.

Yksi moottoriöljy sekakalustoille

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

     •  Nykyaikaiset vähäpäästöiset, tehokkaat dieselmoottorit, jotka on varustettu jälkikäsittelyjärjestelmillä, kuten hiukkassuodattimella (DPF) ja hapetuskatalysaattorilla (DOC).

     •  Erittäin suorituskykyiset dieselsovellukset, kuten EGR-teknologialla varustetut turboahdetut dieselmoottorit ja vapaasti hengittävät vanhemmat perinteiset moottorit.

     •  Raskas maantiekuljetus ja työmaa-ajo, mukaan lukien rakennusteollisuus, kaivosteollisuus, louhinta ja maatalous.

     •  Maantiesovellukset, sekä raskaasti kuormitetut pitkänmatkan rekat että päivittäisen tavaranjakelun ajoneuvot.

     •  Hitaissa ja/tai raskaasti kuormitetuissa olosuhteissa toimivat työmaa-ajoneuvot.

     •  Erittäin suorituskykyiset bensiinimoottorit ja sekakalusto.

     •  Amerikkalaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten valmistajien dieselkalusto.

 

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

DQC II-18 LA

Mack EO-O Premium Plus

Cummins CES 20086

Cummins CES 20081

DTFR 15C100

 

Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

API CG-4

ACEA E9

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset:

ACEA E7

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

Caterpillar ECF-3

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

JASO DH-2

MAN M 3575

API SP

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

API CF

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 10W-30

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

12

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

140

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-33

Tiheys @ 15 °C, kg/ml, ASTM D1298

0,867

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

9,6

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

0,9

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

218

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

82

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.