Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on erityisesti kehitetty antamaan erinomainen voitelu vaativassa käytössä toimiville dieselmoottoreille. Tässä moniasteisessa dieselmoottoriöljyssä on käytetty perusöljyjä, joilla on erinomainen kylmäjuoksevuus, hyvä viskositeetin pysyvyys korkeissa lämpötiloissa sekä alhainen haihtuvuus. Perusöljyihin on lisätty huolella valittuja lisäaineita, jotka suojaavat kaikkia moottorin osia. Optimoidut viskositeettiominaisuudet parantavat polttoainetaloutta. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyä useimpiin dieselmoottoreihin, mukaan lukien sekakalusto.

 

Edut ja ominaisuudet

Vähäpäästöiset moottorit asettavat yhä kovempia vaatimuksia moottoriöljyille. Tiukemmiksi suunnitellut moottorit pienentävät öljynkulutusta, mutta samalla vähentävät uuden korvaavan öljyn ja lisäaineiden pääsyä moottoriin. Ylimmät männänrenkaat ovat korkeammalla, mikä tuo öljyn lähemmäksi palotilaa ja lisää voiteluaineen lämpökuormaa. Korkeampi polttoaineenruiskutuksen paine ja myöhäisempi ajoitus parantavat palamistulosta mutta lisäävät samalla moottorin lämpötilaa ja noen kertymistä öljyyn. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyn teknologia varmistaa erinomaisen suorituskyvyn sekä nykyaikaisissa dieselmoottoreissa että vanhemmissa malleissa. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä suoja paksuuntumista, korkeiden lämpötilojen karstoittumista, sakkautumista, öljyn laadun huononemista ja korroosiota vastaan.

Vähäinen karstanmuodostus korkeissa lämpötiloissa. Pienempi kuluminen ja pidempi moottorin kestoikä. Erinomainen suoja männänrenkaiden kiinnitarttumista vastaan.

Erinomainen suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa

Hyvä pumpattavuus ja nopea öljyn kierto. Kulumissuoja käynnistyksen yhteydessä.

Hyvä leikkautumiskestävyys

Hyvä viskositeetin pysyvyys ja pieni öljynkulutus raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

- Eurooppalaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten valmistajien valmistamat dieselmoottorit

- Kevyt ja raskas kuljetuskalusto maantieliikenteessä

- Rakennus-, louhos- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

API CF-4

API CG-4

API SF

API SG

API SH

VOLVO VDS-2

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API CH-4

API SJ

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokka

SAE 10W-30

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

80

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

11,7

Leimahduspiste COC, °C, ASTM D92

225

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

1,1

Noack-haihtuvuus, paino-%, ASTM D5800

10,7

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-36

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

8,9

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

141

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.