Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Vaihteistoöljy raskaaseen käyttöön

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 on vaihteistoöljy on suunniteltu käytettäväksi raskaan kaluston Scania- ja MAN-kuorma-autojen vaihteistoissa.

 

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 on voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Se on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 sisältää synteettisiä perusöljyjä ja edistyneitä lisäaineita, joiden ansiosta sillä on huomattavia etuja mineraalivaihteistoöljyihin verrattuna.

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 -öljyn erittäin edistynyt koostumus auttaa suojaamaan termiseltä heikentymiseltä, hapettumiselta, kulumiselta, korroosiolta ja leikkautumiselta, mikä mahdollistaa pidemmät huoltovälit ja paremman polttoainetalouden.

 

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet maantieliikenteen raskaan kaluston ja työkoneiden suorituskykyä, kuormitettavuutta, vääntöä, nopeutta ja hallittavuutta ja luotettavuutta. Nämä uudet tekniikat ovat muuttaneet ja lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, joiden myötä öljyiltä vaaditaan korkeampaa suorituskyky, tuottavuuden nostoa ja käyttökustannusten pienentämistä. Kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkautumiskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden tasapainotus myötävaikuttaa vaihteistojen ja tiivisteiden pitkään käyttöikään, ongelmattomaan toimintaan, hyvään polttoainetalouteen ja suureen kuormankantokykyyn useissa eri käyttökohteissa.

 

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 -öljyn tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Vaihteiston ja laakereiden käyttöikä pitenee pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidempi tiivisteiden kestoikä

Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla

Parempi kuormankantokyky

Auttaa saavuttamaan alhaisemmat kunnossapitokustannukset ja pidemmän laitteiden kestoiän

Hyvä leikkautumiskestävyys

Auttaa säilyttämään viskositeettiominaisuudet ja vahvan öljykalvon vaativissakin olosuhteissa

Todistetut kitkaominaisuudet

Parantaa polttoainetaloutta ja pienentää käyttökustannuksia

Hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa verrattuna perinteisiin öljyihin

Auttaa vähentämään kulumista ja helpottamaan käynnistystä

Alhainen vaahtoamistaipumus

Auttaa säilyttämään vahvan öljykalvon ja varmistaa luotettavan voitelun

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa

Vähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

 • Vaihteistoöljy, joka on suunniteltu raskaan kaluston Scania- ja MAN-vaihteistoihin, joissa on vaatimuksena Scania STO 2:0 G tai MAN 341 type GA2

     • Raskas kuljetuskalusto maantieliikenteessä

     •  Suositellaan käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä ja takuita

     •  Ei sovellu automaattisiin, manuaalisiin tai puoliautomaattisiin vaihteistoihin, joihin suositellaan moottoriöljyä tai automaattivaihteistoöljyä

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MAN 341 Type GA2

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Scania STO 2:0 G

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokka

SAE 75W-90

Leimahduspiste (COC), °C, ASTM D92

200

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-40

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

98

Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

140000

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

175

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

16,7

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.