Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Vaihteistoöljy raskaaseen käyttöön

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 on täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 sisältää synteettisiä perusöljyjä ja edistyneitä lisäaineita, joiden ansiosta sillä on huomattavia etuja mineraalivaihteistoöljyihin verrattuna.

 

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan kaluston ja työkoneiden suorituskykyä, kuormitettavuutta, vääntöä, nopeutta, hallittavuutta ja luotettavuutta. Nämä uudet tekniikat ovat muuttaneet ja lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, joiden myötä öljyiltä vaaditaan korkeampaa suorituskyky, tuottavuuden nostoa ja käyttökustannusten pienentämistä. Kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden tasapainotus myötävaikuttaa vaihteistojen ja tiivisteiden pitkään käyttöikään, ongelmattomaan toimintaan, hyvään polttoainetalouteen ja suureen kuormankantokykyyn useissa eri käyttökohteissa.

 

Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 -öljyn tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Vaihteiston ja laakereiden käyttöikä pitenee pienen sakanmuodostuksen ansiosta

 

Pidempi tiivisteiden kestoikä

Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla

Parempi kuormankantokyky

 

Auttaa saavuttamaan alhaisemmat kunnossapitokustannukset ja pidemmän laitteiden kestoiän

Erinomainen leikkaantumiskestävyys

Auttaa säilyttämään viskositeettiominaisuudet ja vahvan öljykalvon vaativissakin olosuhteissa

Parannetut kitkaominaisuudet

Parantaa polttoainetaloutta ja pienentää käyttökustannuksia

Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa verrattuna perinteisiin öljyihin

Auttaa vähentämään kulumista ja helpottaa käynnistystä

Alhainen vaahtoamistaipumus

Auttaa säilyttämään vahvan öljykalvon ja varmistaa luotettavan voitelun

Laaja-alainen monikäyttöisyys

Sama öljy sopii sekä manuaalivaihteistoihin että vetopyörästöihin.

 

Käyttökohteet

 •  Voimansiirrot, akselit ja muut käyttökohteet, joihin suositellaan API GL-4, GL-5 tai MT-1 -luokituksen mukaisia, miedosti EP-lisäaineistettuja vaihteistoöljyjä

     •  Kevyen ja raskaan maantieliikenteen kuorma-autot, bussit ja pakettiautot

     •  Rakennus-, louhos- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet

     •  Muut teollisuuden raskaasti kuormitetut vaihteistot, mukaan lukien hypoidi- ja kierukkavaihteistot, jotka toimivat olosuhteissa joissa niitä rasittavat suuret nopeudet/iskukuormitukset, suuret nopeudet/pienet väännöt ja/tai alhaiset nopeudet/suuret väännöt

     •  Öljy on tarkoitettu ensitäyttö-, lisäys ja jälkitäyttö-öljyksi tasauspyörästöihin, vetopyörästöihin ja vaihteistoihin.

     •  Sitä suositellaan mm. vinssien alennusvaihteisiin ja tela-ajoneuvojen voimansiirtojärjestelmiin, joita käytetään erittäin alhaisissa lämpötiloissa

     •  Suositellaan käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä ja takuita

     • Ei sovellu automaattisiin, manuaalisiin tai puoliautomaattisiin vaihteistoihin, joihin suositellaan moottoriöljyä tai automaattivaihteistoöljyä

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ M3

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API GL-4

API GL-5

Meritor O76-E

Scania STO 1:0

Scania STO 1:1 G 
Meritor O-94 

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokka

SAE 75W-90

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

153

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-48

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

16,6

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

117

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,88

Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

135000

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.