Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

TÄYSSYNTEETTINEN VAIHTEISTOÖLJY RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 on täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskykyvaatimukset, mukaan lukien Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A ja API GL-5. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen korkeaa viskositeettia ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil sisältää synteettisiä perusöljyjä ja edistyneitä lisäaineita, joiden ansiosta sillä on huomattavia etuja mineraalivaihteistoöljyihin verrattuna.

 

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 -öljyn erittäin edistynyt koostumus takaa erinomaiset viskositeetti/lämpötila-ominaisuudet laajalla käyttölämpötila-alueella. Öljy auttaa suojaamaan termiseltä heikentymiseltä, hapettumiselta, kulumiselta, korroosiolta ja leikkautumiselta, mikä mahdollistaa pidemmät huoltovälit ja paremman polttoainetalouden.

 

Öljy on suunniteltu antamaan luontaisesti korkeampi viskositeetti-indeksi käyttämällä synteettisiä perusöljyjä, joiden ansiosta saadaan vahvempi öljykalvo korkeissa lämpötiloissa mineraaliöljyihin verrattuna. Tämä teknologia takaa tehokkaan voitelun myös pakkasoloissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan kaluston ja työkoneiden suorituskykyä, kuormitettavuutta, vääntöä, nopeutta ja hallittavuutta ja luotettavuutta. Nämä uudet tekniikat ovat muuttaneet ja lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, joiden myötä öljyiltä vaaditaan korkeampaa suorituskyky, tuottavuuden nostoa ja käyttökustannusten pienentämistä. Kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden tasapainotus myötävaikuttaa vaihteistojen ja tiivisteiden pitkään käyttöikään, ongelmattomaan toimintaan, hyvään polttoainetalouteen ja suureen kuormankantokykyyn useissa eri käyttökohteissa. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Vaihteiston ja laakereiden käyttöikä pitenee pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidempi tiivisteiden kestoikä

Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla

Parempi kuormankantokyky.

Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää laitteiden käyttöikää

Erinomainen leikkaantumiskestävyys

Säilyttää viskositeettiominaisuudet ja vahvan öljykalvon vaativissakin olosuhteissa.

Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa mineraaliöljyihin verrattuna

Vähentää kulumista ja helpottaa käynnistämistä

Alhainen vaahtoamistaipumus.

Vahva öljykalvo varmistaa luotettavan voitelun

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa.

Vähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

     •  Raskaankaluston manuaaliset vaihteistot, akselit ja vetopyörästöt (API GL-5 ja Scania STO 1:0 & 2:0 A)

     •  Kevyen ja raskaan maantieliikenteen kuorma-autoissa, busseissa ja pakettiautoissa

     •  Rakennus-, louhos- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet

     •  Muut teollisuuden raskaasti kuormitetut vaihteistot, mukaan lukien hypoidi- ja kierukkavaihteistot, jotka toimivat olosuhteissa joissa niitä rasittavat suuret nopeudet/iskukuormitukset, suuret nopeudet/pienet väännöt ja/tai alhaiset nopeudet/suuret väännöt

     •  Tasauspyörästöt, vetopyörästöt ja vaihteistot, joihin suositellaan API GL-5 -luokan voiteluöljyä, monikäyttö-öljyä tai EP-vaihteistoöljyä

     •  Vinssien alennusvaihteet ja tela-ajoneuvojen voimansiirtojärjestelmät, jotka altistuvat hyvin matalille lämpötiloille.

     •  Öljyä ei suositella käyttökohteisiin, jotka edellyttävät API GL-4 -luokan mukaista suorituskykyä

     •  Ei sovellu automaattisiin, manuaalisiin tai puoliautomaattisiin vaihteistoihin, joihin suositellaan moottoriöljyä tai automaattivaihteistoöljyä

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokka

SAE 75W-140

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

203

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

25

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

182

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-45

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

170

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.