Mobiltrans™ AST

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteiston ja vetopyörästön voiteluöljy

Tuotekuvaus

Mobiltrans™ AST (All Season Transmission) ovat erittäin suorituskykyisiä ja korkealuokkaisia öljyjä vaihteistojen ja vetopyörästöjen voiteluun. Sarjan öljyt on valmistettu täyttämään uuden Caterpillar TO-4M -spesifikaation raskaan kaluston vaihteistojen, vetopyörästöjen ja hydraulijärjestelmien korkeat vaatimukset. Tämä edistynyttä teknologiaa käyttävä voiteluöljy mahdollistaa kytkimien ja jarrujen yhteensopivuuden ja pidemmän käyttöajan, mitä aiemmat koostumukset eivät ole mahdollistaneet. Mobiltrans AST on puolisynteettisten perusöljyjen sekoitus, johon on lisätty edistynyt lisäaineistus. Öljyä suositellaan hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivien kevyen ja raskaan liikkuvan kaluston vaihteiston ja vetopyörästön kaikkien vuodenaikojen voiteluun.

 

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan kaluston ja työkoneiden kuormitettavuutta, nopeutta ja hallittavuutta ja suorituskykyä. Uudet rakenteet asettavat suuria vaatimuksia vetopyörästöjen öljylle, jotta saataisiin parannettua suorituskykyä ja tuottavuutta ja samalla pienennettyä käyttökustannuksia. Raskaan kaluston vaihteistoissa kitkan ja kulumisen suojaus, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden yhteensopivuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden optimaalinen tasapainotus ratkaisevasti edistää vaihteiston ja synkronoinnin kestoikää, vaihteiston ongelmatonta toimintaa sekä kuormankantokykyä useissa eri käyttökohteissa. Mobiltrans AST takaa erinomaisen ympärivuotisen suorituskyvyn nykyaikaisten voimansiirtojärjestelmien komponenteissa, mm. kuljetuskaluston vetopyörästöissä. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomaiset kitkaominaisuudet

Optimaalinen kytkimen kitkan pidon ja luiston hallinta, erinomainen jarrujen ääntelyn esto ja pidempi kytkimen/jarrujen käyttöikä.

Erinomaiset kuormankanto-, kulumisenesto- ja EP-ominaisuudet

Parannettu kulumissuojaus, pidempi komponenttien käyttöikä ja käyttökustannusten pieneneminen

Erinomainen suoja karstoittumista vastaan

Pidentää tiivisteiden käyttöikää sekä öljynvaihto- ja huoltovälejä

Maksimaalinen suoja kuparin ja kupariseosten korroosiota vastaan

Suojaa ja pidentää ohjainten käyttöikää

Optimaalinen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Vaihteiston ja vetopyörästön pidempi käyttöikä

Erinomainen leikkaantumiskestävyys

Säilyttää tehokkaan viskositeetin ja lujan öljykalvon raskaassa käytössä

Erinomaiset kylmäominaisuudet ja pumpattavuus

Pehmeämpi vaihteiden vaihto, nopeammat käynnistykset ja vähemmän kulumista

Mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön

Pidentää öljynvaihto- ja huoltovälejä, alhaisemmat käyttökustannukset ja korkeampi tuottavuus

 

Käyttökohteet

Imperial Oil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

     •  Liikkuvan kaluston raskaasti kuormitetut vaihteistot, vetopyörästöt, hydraulikot

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

Allison C-4

KOMATSU KES 07.868.1

DANA SPICER POWERSHIFT TRANSMISSION 

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset:

Caterpillar TO-4M

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Brookfield-viskositeetti @ -30 °C, mPa.s, ASTM D2983

45,000 @ 30 °C

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

882

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

222

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

14,2

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

107

MRV, näennäisviskositeetti @ -30°C, mPa.s, ASTM D4684

37,000 @ -30 °C

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-39

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

134

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.