Mobilube GXA 80W

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Ajoneuvojen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobilube GX-A 80W on ajoneuvoihin tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista.  Vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja leikkautumista vastaan.  ExxonMobil suosittelee sitä Mercedes Benzin vaihteistoihin, joissa vaatimuksena on MB 235.1 -hyväksyntä ja käyttökohteisiin, joissa vaaditaan API GL-4 -luokan suorituskykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset voimansiirtojärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia voitelulle. Suuremmat nopeudet ja väännöt ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti. Mobilube GX-A 80W vastaa näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Vaihteiston ja laakereiden käyttöikä pitenee pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidempi tiivisteiden kestoikä

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Osien pitkä käyttöikä

Hyvä voitelu alhaisissakin lämpötiloissa

Vähentää kulumista käynnistettäessä, helpottaa käynnistämistä

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa

Vähentää vuotoja ja likaantumista

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

  • Manuaalivaihteistot ja vetoakselit, joissa vaaditaan API GL-4 -luokan suorituskykyä
  • Henkilöautot, kevyt ja raskas kuljetuskalusto ja hyötyajoneuvot
  • Rakennus- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet
  •  

    Muut teollisuuden ja kuljetusalan kohteet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-Approval 235.1

ZF TE-ML 17A

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API GL-4

MAN 341 Typ Z1

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

R. Bosch AS TE-ML 08

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

80W

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

216

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

10,0

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

76

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-30

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

104

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.