Mobilube™ HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Raskaankaluston vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobilube HD 75W-90 on SAE 75W-90 -luokan tuote, joka täyttää API GL-5 -luokan vaatimukset. Se valmistetaan valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja erittäin vakaista leikkausta kestävistä viskositeetti-indeksin parantajalisäaineista.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset raskaat koneet asettavat suuria vaatimuksia vaihteiston ja vetopyörästön voitelulle.  Suuremmat nopeudet ja väännöt ja raskaat kuormat edellyttävät kehittyneempiä öljyjä, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia.  Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti.  Mobilube HD on suunniteltu auttamaan näihin kaikkiin haasteisiin.  Tärkeimmät mahdolliset edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Pidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä.

Parempi kuormankantokyky. Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää laitteen käyttöikää

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Osien pidempi käyttöikä

Tehokas voitelu matalissa lämpötiloissa

Helpottaa käynnistämistä

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa.

Vähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

     •  Raskaan kaluston akselit ja vetopyörästöt (API GL-5)

     •  Henkilöautot, kevyt ja raskas kuljetuskalusto ja hyötyajoneuvot

     •  Maanrakennus-, louhos- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet

     •  Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden vaatimukset:

API GL-5

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 75W-90

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,8852

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

215

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

16

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

103

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-39

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

166

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

11-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.