Mobilube HD 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy ammattikäyttöön

Tuotekuvaus

Mobilube HD 80W-140 on erittäin suorituskykyinen ammattikäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan valikoiduista perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Öljy sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka vaativat API GL-5 -luokituksen mukaista öljyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset raskaat koneet asettavat suuria vaatimuksia voimansiirtojärjestelmän voitelulle. Suuret nopeudet, suuri vääntö ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää koneiden käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi vaihteistoöljyn perusöljyiltä ja lisäaineistukselta vaaditaan paljon. Mobilube HD 80W-140 vastaa näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimpiä etuja:

OminaisuudetEdut
Erinomainen terminen- ja hapettumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissaPidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta.Pidentää tiivisteiden käyttöikää.
Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksillaParantaa kuormankantokykyä.Pienentää kunnossapitokustannuksia, pidentää koneiden käyttöikää.
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestoVähentää kulumista.Pidentää osien käyttöikää.
Hyvät voiteluominaisuudet alhaisissakin lämpötiloissaHelpottaa käynnistämistä ja vähentää kulumista.
MonikäyttöisyysVähentää erilaisten vaihteistoöljyjen tarvetta.
Yhteensopiva useimpien kaupallisten tiivisteiden kanssaVähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaat akselit ja vetopyörästöt (API GL-5).
  • Raskaat kuorma-autot ja kuljetusajoneuvot.
  • Rakennus-, kaivos- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet.
  • Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilube HD 80W-140 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 
API GL-5 

 

Tyypilliset arvot

Mobilube HD 80W-140 
SAE-aste80W-140
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC260
cSt @ 100ºC26,6
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270133
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-33
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92178
Ominaispaino @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520,89

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasus ja Mobilube ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.