Mobilube™ HD-A 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobilube HD-A 85W-90 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistyksellisistä lisäaineista. Tämä vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja iskukuormituksia. ExxonMobil suosittelee öljyä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan API GL-5 -luokan suorituskykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikainen raskas kalusto asettaa suuria vaatimuksia vaihteiston ja vetopyörästön voitelulle. Suuret nopeudet, suuri vääntö ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti. Mobilube HD-A 85W-90 vaihteistoöljy vastaa näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Pidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidentää tiivisteiden käyttöikää

Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä, suojaa etenkin raskaasti kuormattua taka-akselia säröiltä suurillakin nopeuksilla

Parempi kuormankantokyky

Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää laitteen käyttöikää

Tehokas suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Vähentää kulumista ja pidentää osien käyttöikää

Monikäyttöisyys

Pienentää tarvittavien voiteluaineiden määrää

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa

Vähentää vuotoja ja likaantumista

Pidennetyt öljynvaihtoväli

Parantaa tuottavuutta ja alentaa käyttökustannuksia

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

  • Raskaan kaluston manuaalivaihteistot, akselit ja vetopyörästöt (API GL-5)
  • Kevyt ja raskas kuljetuskalusto
  • Rakennus-, louhos- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet
  • Muut vaihteistot, ohjausvaihteet ja säätövaihteistot
  •  

    Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-Approval 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

MAN 342 Typ M1

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

85W-90

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,9

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

222

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

17

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

184

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-24

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

99

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.