Mobilube HD-A Plus 80W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

Vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobilube HD-A Plus 80W-90 on kehitetty ammattiliikenteessä käytettäviin vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin olosuhteissa, joissa esiintyy korkeita paineita ja iskukuormituksia. ExxonMobil suosittelee sitä käyttökohteisiin, joissa öljyltä vaaditaan API GL-5 -luokan suorituskykyä. Se on valmistettu suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistyneestä lisäainejärjestelmästä. Tämä voiteluöljy on raskaaseen käytön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit erityisesti Mercedes Benzin akseleissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset liikkuvan kaluston raskaat sovellukset asettavat suuria vaatimuksia voimansiirtojärjestelmän voitelulle. Suuremmat nopeudet, suurempi vääntö ja raskaammat kuormat vaativat parannettuja voiteluaineita laitteiden käyttöiän pidentämiseksi ja käyttökustannusten minimoimiseksi. Pidemmät huoltovälit asettavat lisävaatimuksia vaihteistoöljylle, mikä edellyttää tehokkaita perusöljy- ja lisäaineratkaisuja. Mobilube HD-A Plus 80W-90 -voiteluöljyt on valmistettu vastaamaan näihin vaatimuksiin. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa Pidempi vaihteiston ja laakereiden käyttöikä vähäisen sakanmuodostuksen ansiosta. Pidempi tiivisteiden kestoikä.
Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä.
Suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla, erityisesti raskaasti kuormitetuissa taka-akseleissa.
Parantaa kuormankantokykyä. Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää koneiden käyttöikää.
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestokyky. Vähentää kulumista ja pidentää osien käyttöikää.
Monikäyttöisyys Vähentää useiden vaihteistoöljyjen tarvetta.
Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa Vähentää vuotoja ja öljyn likaantumista
Mahdollista pidemmät vaihtovälit Parantaa tuottavuutta, vähentää käyttökustannuksia.

 

Käyttökohteet

       ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaasti kuormitetut autojen manuaalivaihteistot, akselit ja vetopyörästöt (API GL-5).
  • Henkilöautot, kevyet paketti- ja kuorma-autot, raskas kuljetuskalusto ja työkoneet.
  • Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, louhinnassa ja maataloudessa
  • Muut vaihteistot, ohjausvälitykset ja säätövaihteistot
  • Muut teollisuuden ja liikkuvan kaluston raskaat sovellukset, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilube HD-A Plus -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
MB-Approval 235.20 X
MAN 342 Typ M3 X
MAN 341 Typ GA1
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A X

 

Mobilube HD-A Plus täyttää seuraavat teollisuus- ja laitevalmistajaspesifikaatiot:  
API GL-5 X
Scania STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilube HD-A Plus 80W-90  
SAE-luokka 80W-90
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 131
cSt @ 100°C 14.3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 105
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 222
Ominaispaino @ 15°C , kg/l, ASTM D 4052 0.901

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot sekä Mobilube ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.