Mobil SHC™ Polyrex EM

Mobil grease , Finland

Erittäin tehokkaita sähkömoottoreiden laakerirasvoja

Energy Efficiency logo

Tuotekuvaus

Erittäin suorituskykyiset Mobil SHC Polyrex™ EM -sarjan rasvat on suunniteltu erityisesti sähkömoottoreiden laakereille. Niiden edistynyt saenninkoostumus ja patentoidut valmistustekniikat parantavat laakereiden suorituskykyä, suojaavat niitä ja pidentävät sähkömoottorin kestoikää.

Mobil SHC Polyrex 102 EM on osoittanut laakerimomentin vähentyvän jopa 40% valvotuissa laboratoriotesteissä(*). 

 

Energiatehokkuus-logo on Exxon Mobil Corporationin tavaramerkki.

 

(*) Momentin pieneneminen koskee ainoastaan Mobil SHC Polyrex 102 EM -rasvan suorituskykyä, kun sitä verrataan vastaavan viskositeettiluokan perinteiseen (mineraali) vertailurasvaan urakuulalaakerissa. Valvotuissa oloissa tehdyissä laakeritesteissä käytetty teknologia mahdollistaa jopa 40 % momentin vähentymisen vertailutuotteisiin verrattuna. Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella riippuen käyttöolosuhteista ja -kohteesta.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Polyrex 102 EM ja Mobil SHC Polyrex 103 EM tarjoavat seuraavia etuja ja hyötyjä:

 • Erittäin pitkäkestoinen kuula- ja rullalaakereiden voitelu korkeissa lämpötiloissa, erityisesti elinikäisesti voidelluissa käyttökohteissa jopa 180°C lämpötilaan saakka.
 • Vähentynyt laakereiden vääntömomentti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin.
 • Parannettu vakaus verrattuna perinteisiin polyurearasvoihin, kun niihin kohdistuu mekaanisia leikkausvoimia
 • Erinomainen korroosionestokyky ja suoja ruostumista ja korroosiota vastaan.
 • Matalaääniominaisuuksien ansiosta soveltuvat kuulalaakereiden voiteluun useissa melulle alttiissa käyttökohteissa
 • Parannettu suorituskyky matalissa lämpötiloissa verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin

   

Käyttökohteet

Useat tärkeät laakeri- ja sähkömoottorivalmistajat suosittelevat Mobil SHC Polyrex 102 EM -rasvoja sähkömoottoreiden kuula- ja rullalaakereiden pitkäkestoiseen voiteluun.

 

Mobil SHC Polyrex 103 EM -rasvaa suositellaan erityisesti pystyyn asennetuille laakereille tai hyvin suurille moottoreille, joissa koneenrakentaja saattaa vaatia jäykempää rasvaa eivätkä matalaääniominaisuudet ole niin tärkeitä.

 

Mobil SHC Polyrex EM -rasvat on todettu yhteensopiviksi monien ExxonMobilin litiumkompleksirasvojen kanssa, sekä myös kilpailevien mineraaliöljy-/polyureapohjaisten sähkömoottorirasvojen kanssa ASTM D6185 testimenetelmän mukaan.  Tarkempia tietoja rasvojen yhteensopivuudesta saa paikalliselta Mobil -edustajalta.

 

Tärkeimmät käyttökohteet:

 • Sähkömoottoreiden laakerit
 • Puhaltimien laakerit
 • Korkeissa lämpötiloissa toimivat pumppujen laakerit
 • Tehtaalla täytetyt, elinikäisesti voidellut kuulalaakerit
 • Korkeissa lämpötiloissa toimivat kuula- ja rullalaakerit, silloin kun tarvitaan alhaista öljyn erottumista
 • Mobil SHC Polyrex EM -rasvat soveltuvat melualttiissa ympäristöissä toimiville kuula- ja rullalaakereille

   

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

DIN 51825:2004-06 KHC2R-30

X

 

DIN 51825:2004-06 KHC3R-20

 

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

NLGI-luokka

2

3

Paksuntimen tyyppi

Polyurea

Polyurea

Kupariliuskan korroosio, luokitus, ASTM D4048

1A

1A

Tippumispiste, °C, ASTM D2265

253

269

Neljän kuulan kulumiskoe, jälki, mm, ASTMD 2266

0,49

0,60

Rasvan ulkonäkö / Väri, visuaalinen

Vihreä

Vihreä

Vääntömomentti matalissa lämpötiloissa, ajo, -40°C, g-cm, ASTM D1478

540

1590

Vääntömomentti matalissa lämpötiloissa, käynnistys, -40°C, g-cm, ASTM D1478

4780

6780

Öljyn erottuminen, 168 h @ 40°C, paino-%, IP 121

0,0

 

Öljyn erottuminen, 168 h @ 80°C, paino-%, IP 121

 

0,1

Perusöljyn viskositeetti @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,9

10,9

Perusöljyn viskositeetti @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

85

85

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.