UNIREX™ EP 2

Mobil grease , Finland

Voitelurasva

Tuotekuvaus

Unirex™ EP 2 -rasva on korkealaatuinen voitelurasva, jolla on kehittyneen litiumkompleksisaippuan ja ainutlaatuisen polymeeritekniikan yhdistelmän ansiosta erinomainen tarttuvuus ja vedensietokyky, mekaaninen kestävyys ja hyvä lämmönkestävyys. Pitkänkin vedelle altistumisen jälkeen Unirex EP 2 -rasva säilyttää jäykkyytensä ja ruosteenesto-ominaisuutensa. Unirex EP 2 -rasva suojaa hyvin ruostumiselta ja syöpymiseltä, minkä lisäksi sillä on erinomaiset paineenkesto- ja kulumisenesto-ominaisuudet voimakkaissakin iskukuormitus-olosuhteissa.

Unirex EP 2 -rasva on erityisen hyödyllinen kohteissa, jotka ovat alttiina vedelle. Unirex EP 2 -rasvaa suositellaan laakereiden rasvatäyttöön ja rasvapuristinvoiteluun, vähemmän vaativiin keskusvoitelujärjestelmiin sekä joustaviin hammaskytkimiin. Se soveltuu erityisesti ajoneuvojen pyöränlaakereihin.

 

Edut ja ominaisuudet

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Koostumuksessa käytetty litiumkompleksisaippuapaksunninta.Mahdollistaa rasvan pidemmän käyttöiän korkeammissa lämpötiloissa kuin yleensä mahdollista muun saippuatyypin rasvoja käytettäessä.
Erinomaiset EP- ja kulumisenesto-ominaisuudet.Suojaa laitteita ja voi pidentää niiden käyttöikää jopa ankarissa käyttöolosuhteissa.
Tehokas suoja korroosiota vastaanSuojaa laitetta ruosteelta ja korroosiolta raskaassa käytössä ja liikkuvan kaluston sovelluksissa.
Vastustaa tehokkaasti vesihuuhtelua ja roiskeitaKäyttää uutta polymeeriteknologiaa. Tämä parantaa tuotteen jo ennestään erinomaista tarttumisominaisuutta ja vesihuuhtoutumisen kestävyyttä.
NLGI-spesifikaation GC-LB mukainen sertifiointiYksi ja sama rasva sopii pyöränlaakereiden ja alustan voiteluun, NLGI GC-LB -luokan suorituskykytestien mukaan.

 

Käyttökohteet

Unirex EP 2 on erinomainen monikäyttörasva vaativiin sovelluksiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden käyttökohteissa, Sen erinomainen vedensieto ja korkeapaine-suoja ylittää tavanomaisten kevyestä normaaleihin sovelluksiin tarkoitettujen monikäyttörasvojen suorituskyvyn.

Unirex EP 2 ylittää ASTM D 4950 GC-LB rasvaluokituksen autojen pyöränlaakereille ja alustan voitelukohteille.

Unirex EP 2 soveltuu erinomaisesti yleisrasvaksi korkeissa lämpötiloissa toimiville vierintälaakereille. Lisäksi sen alhaiset öljyn erkaantumisominaisuudet tarjoavat selkeän edun sovelluksissa, joissa vuodon minimoiminen on välttämätöntä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Unirex EP 2 täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: 
NLGI GC-LBX

 

Tyypilliset ominaisuudet

Unirex EP 2 
NLGI-luokka2
PaksunninLitiumkompleksi + polymeeri
Väri, visuaalinenVihreä
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, ASTM D 217280
Tippumispiste, °C, ASTM D 2265260 (min)
Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445 
mm²/s @ 40 °C220
Tunkeuma, ASTM D 217, muutos 60X -> 100 000X, mm/10+30
Timken OK kuorma, ASTM D 2509, lb60
Korroosionestokyky, ASTM D 1743Läpäisee
Hapettumiskestävyys, ASTM D 942, paineenalennus 100 tunnissa, kPa1
Vuoto pyöränlaakerista, ASTM D 4290, g1.3
Neljän kuulan koe, kuluminen ASTMD 2266, jälki, mm 0.47
Neljän kuulan koe, EP, ASTM D 2596, hitsautumiskuorma, kg315
EMCOR ruostetesti, ASTM D 6138, 20 % SSW, luokitus0,0
Vesisuihkutuksen kestävyys, ASTM D 4049, paino-%30
Vesihuuhtelun kestävyys, ASTM D 1264, paino-%2.1

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Unirex EP ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.