MOBILCUT 260-NEW

Mobil industrial , Finland

Veteen sekoitettava lastuamisneste

Tuotekuvaus

Mobilcut on Mobil-teollisuusvoiteluainesarjaan kuuluvien, erittäin suorituskykyisten veteen sekoitettavien lastuamisnesteiden tavaramerkki. Kaikki Mobilcut -tuotteet ovat kloorittomia ja vapaita formaldehydiä vapauttavista aineista (FAD).

Mobilcut 260-New on korkealuokkainen neste, joka sekoitettaessa muodostaa stabiilin maitomaisen emulsion. Tuote on suunniteltu käyttöön eri kovuisten vesien kanssa, erityisesti kovemmat vesilaadut. Sillä on myös alhainen vaahtoamistaipumus pehmeän veden kanssa ja jopa korkeapainejärjestelmissä.

Tuote sisältää vain vähän stabilointiaineita, mutta se kestää hyvin likaantumista ja epäpuhtauksia ja siksi se mahdollista lastuamisnesteen käyttöiän pidentämisen perinteisiin emulgoiviin öljyihin verrattuna, samalla kun sen huolto ja ylläpito on helppoa. Mobilcut 260-New on boorivapaa.

Se mahdollistaa ensiluokkaisen ja kestävän korroosiosuojan ja erinomaiset kostutus- ja puhdistusominaisuudet. Sen valikoidut perusöljyt yhdessä EP-lisäaineistuksen ja voitelevuuslisäaineiden kanssa mahdollistavat erinomaisen alumiinin ja sen seosten työstötehon ja korkealaatuisen työstötuloksen.

Tutkimusten mukaan Mobilcut 260-New ei ole dermatologisesti haitallinen.

 

Edut ja ominaisuudet

Veteen sekoitettava Mobilcut 260-New lastuamisneste on suunniteltu lisäämään nykyaikaisten konepajojen tuottavuutta tarjoamalla korkealuokkaista suorituskykyä.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Soveltuu lukuisille materiaaleille, mm. alumiini- ja kupariseokset ja alumiini.

Ei tahroja valmiissa tuotteessa

Soveltuu lukuisiin eri työstösovelluksiin

Mahdollistaa tuoterationalisoinnin ja yksinkertaistaa varastointia

Korkealuokkaiset korroosionesto-ominaisuudet

Vähentää huoltotarvetta ja kappaleiden uudelleentyöstötarvetta

Erittäin hyvä lian ja epäpuhtauksien sietokyky

Helppo käyttö ja huolto, vähemmän epämiellyttäviä hajuja, pidemmät huoltovälit

 

Käyttökohteet

Mobilcut 260-New parantaa suorituskykyä erityisesti työstettäessä alumiinia ja alumiiniseoksia ja kun herkkien komponenttien vähäinen tahraantuminen on tärkeää.

Mobilcut 260-New soveltuu myös teräksen ja kupariseosten työstämiseen. Kupariseoksia työstettäessä emulsion väri voi muuttua vihreäksi, se ei kuitenkaan tahraa työkappaleita.

Pitoisuuden on oltava vähintään 6%. Vaikeissa työstöissä tai materiaaleissa pitoisuus voi olla jopa 8–12 %.

Vedenkovuuden ihannealue on 15...25 °dH. Emulsio on käytössä vakaa jopa 60 °dH vedenkovuudessa. Neste on maitomainen emulsio. Mineraaliöljypitoisuus on 45 %. Refraktometrikerroin on 1,0.

 

Suositellut pitoisuudet tavanomaisissa työstöissä:

Matalaseosteiset teräkset - jyrsintä, sorvaus 6-9 %

Hiiliteräkset, raskas työstö: 8-12 %

Alumiini, alumiinin työstö: 8-12 %

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Ulkonäkö, AA.Lab.101

Keltainen, hieman samea

Ulkonäkö, 5,0 % 20 °dH vesi, AA.Lab.101

Maitomainen

Kinemaattinen viskositeetti @ 20°C, mm2/s, ASTM D7042

190

Ominaispaino 15°C, kg/l, DIN EN ISO12185

0,957

pH-arvo 5,0 % 20 °dH vesi, DIN 51369

9,9

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.