Chainsaw Oil

Mobil industrial , Finland

Tuotekuvaus

Chainsaw Oil on kehitetty erityisesti nykyaikaisten moottorisahojen ketjujen ja laippojen voiteluun. Sitä suositellaan myös sahalaitosten kuljetinketjujen voiteluun. Valikoidut mineraaliperusöljyt yhdessä erikoislisäaineiden kanssa antavat hyvän suojan kulumista, ruostetta ja korroosiota vastaan. Chainsaw Oililla on hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa, minkä ansiosta se soveltuu ulkokäyttöön myös talvella.

 

Edut ja ominaisuudet

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä tarttuvuus metallipinnoille

Pysyy hyvin paikallaan sahaketjuissa ja lapoilla, mikä varmistaa optimaalisen komponenttien kestoiän

Erinomainen suoja kulumista, ruostumista ja korroosiota vastaan

Auttaa pidentämään ketjun ja laipan kestoikää, mikä alentaa kulumisvaurioista aiheutuvia kunnossapitokustannuksia

Alhainen jähmepiste

Varmistaa hyvän juoksevuuden myös matalissa käyttölämpötiloissa, mikä parantaa tehokkuutta

 

Käyttökohteet

Chainsaw Oil soveltuu käytettäväksi käsimoottorisahoissa ja konekäyttöisissä moottorisahoissa, noudattaen valmistajan vaatimuksia ja suosituksia. Se soveltuu myös kuljetinketjujen, liukukiskojen ja laippojen voiteluun teollisuuden käyttökohteissa, joissa vaaditaan voiteluainetta jolla on erinomainen kiinnitarttuvuus, kulumisestokyky, ruosteen- ja korroosionestokyky sekä alhainen jähmepiste.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

87

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

11

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-24

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

220

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.