Mobil DTE™ 20 Series

Mobil industrial , Finland

Hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 20 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumiselta suojaavia hydrauliikkaöljyjä.

Ne täyttävät korkeissa paineissa toimivien hydrauliikkajärjestelmien, suuritehoisten pumppujen sekä muiden hydrauliikkajärjestelmäkomponenttien, kuten tiivisvälyksisten ohjausventtiilien ja tarkkojen työstökoneiden tiukimmatkin vaatimukset.

Öljyt täyttävät useiden hydrauliikkajärjestelmien ja komponentien valmistajien asettamat ankarat suorituskykyvaatimukset. Siksi useissa laitteissa voidaan käyttää samaa öljyä.

Edut ja ominaisuudet

•  Erinomainen hapettumiskestävyys auttaa vähentämään seisokkeja ja kunnossapidon kustannuksia pitämällä järjestelmän puhtaana ja vähentämällä sakanmuodostusta, mikä auttaa pidentämään öljyn ja suodattimen käyttöikää

•  Erinomainen kulumisen- ja korroosionestokyky auttaa vähentämään osien kulumista ja pidentämään osien käyttöaikaa ja parantamaan tuotantokapasiteettia järjestelmissä, joissa käytetään useita eri metalleja

•  Hallitut vedenerottumisominaisuudet suojaavat järjestelmiä pieniltä ja suurilta vesimääriltä

•  Puhtaanapitävät ominaisuudet vähentävät karstan ja sakan muodostumista järjestelmässä ja auttavat suojaamaan koneita ja pidentämään laitteiden käyttöaikaa, pienentämään huoltokustannuksia ja parantamaan järjestelmän kokonaistehoa

•  Laatureservin ansiosta öljyn suorituskyky säilyy vaativissakin käyttöolosuhteissa ja pitkillä öljynvaihtoväleillä.

Käyttökohteet

    •  Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkät hydrauliikkajärjestelmät, joissa tavanomaiset öljyt aiheuttavat sakanmuodostumista ja karstoittumista

    •  Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydrauliikkajärjestelmät, sekä käyttökohteet, joissa ohuen öljykalvon muodostama korroosiosuoja on eduksi

    •  Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä

    •  Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät

    •  Useita eri metalleja sisältävät kone-elimet.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

Denison HF-0

 

X

X

X

Husky HS 207

 

 

X

 

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

 

 

 

 

Eaton I-286-S

 

X

X

X

Eaton M-2950-S

 

X

X

X

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

MOBIL DTE 28

Luokitus

ISO VG 10

ISO VG 22

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

12

12

12

12

12

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

174

200

220

232

236

248

276

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Vaahtoaminen, Seq II, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Vaahtoaminen, Seq III, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

2,7

4,5

5,3

6,7

8,5

10,9

14,3

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

10

21

31,5

44,2

71,2

95,3

142,8

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-30

-30

-27

-27

-21

-21

-15

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

98

98

98

98

98

98

98

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.