Mobil DTE™ 20 Ultra Series

Mobil industrial , Finland

Hydrauliikkaöljyjä

Bosch-Rexroth stamp of approval

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 20 Ultra -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumiselta suojaavia hydrauliikkaöljyjä. Ne mahdollistavat pidemmät öljynvaihtovälit ja ne ovat osoittaneet saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpaileviin öljyihin (*).

 

Ne täyttävät korkeissa paineissa toimivien hydrauliikkajärjestelmien, suuritehoisten pumppujen sekä muiden hydrauliikkajärjestelmäkomponenttien, kuten tiivisvälyksisten ohjausventtiilien ja tarkkojen työstökoneiden tiukimmatkin vaatimukset. Tuotteiden erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus auttavat pidentämään öljyn käyttöikää ja minimoimaan karstanmuodostuksen ankarissa käyttöolosuhteissa ja vaativissa hydrauliikkajärjestelmissä, jotka hyödyntävät korkeapaineisia suurtehopumppuja. Puhtaanapitokyky suojaa kriittisiä hydraulisia järjestelmäkomponentteja toimintahäiriöiltä. Tällaisia komponentteja ovat mm. monien nykyaikaisten hydraulijärjestelmien pienivälyksiset servo- ja proportionaaliventtiilit.

 

Öljyt täyttävät useiden hydrauliikkajärjestelmien ja osien valmistajien asettamat ankarat suorituskykyvaatimukset. Siksi useissa laitteissa voidaan käyttää samaa öljyä.

 

(*) viskositeetti-indeksi noin 100 ja sinkkipohjainen kulumisenestolisäaineistus - täyttää vähintään ISO 11158 (L-HM)- ja/tai DIN 51524-2 (HLP tyyppi) -vaatimukset.

 

Edut ja ominaisuudet

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Ensiluokkainen puhtaanapitokyky

Vähemmän karstan ja sakan muodostumista järjestelmässä mikä auttaa suojaamaan koneita ja pidentämään laitteiden käyttöaikaa, pienentämään huoltokustannuksia ja parantamaan järjestelmän kokonaistehoa

Parempi kulumisenestokyky

Täyttää tai ylittää suurten pumppuvalmistajien vaatimukset. Auttaa pidentämään komponenttien käyttöikää.

Poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Auttaa vähentämään kunnossapidon aiheuttamia laiteseisokkeja ja kustannuksia pitämällä järjestelmän puhtaana ja vähentämällä sakanmuodostusta jopa ankarissa käyttöolosuhteissa ja suurilla tehosuhteilla

Parempi korroosiosuoja

Auttaa varmistamaan tuotantokapasiteetin jatkuvuuden järjestelmissä, joissa käytetään useita eri metalleja

Hallitut vedenerottumisominaisuudet

Suojaa järjestelmää pieniltä ja suurilta vesimääriltä ja auttaa suodattimen käyttöiän pidentämisessä

Laatureservi

Säilyttää suorituskyvyn vaativissakin käyttöolosuhteissa ja pitkillä öljynvaihtoväleillä.

 

Käyttökohteet

• Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkät hydrauliikkajärjestelmät, joissa tavanomaiset öljyt aiheuttavat sakanmuodostumista ja karstoittumista

• Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydrauliikkajärjestelmät, sekä käyttökohteet, joissa ohuen öljykalvon muodostama korroosiosuoja on eduksi

• Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä

• Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät

• Useita eri metalleja sisältävät kone-elimet.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Arburg Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

 

X

X

X

X

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

 

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

 

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (Class HMHP)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Luokitus

ISO 10

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

100

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,8373

0,8524

0,8596

0,8667

0,8743

0,8797

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

-

-

11

11

11

12

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

174

234

231

238

252

278

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

10

10

10

50

Vaahtoaminen, Seq II, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi, ml, ASTM D892

10

10

10

10

20

30

Vaahtoaminen, Seq III, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi, ml, ASTM D892

20

10

10

10

0

20

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

2,8

4,4

5,8

7,1

8,9

11,9

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

10,7

21,4

33,4

46,2

68,6

100,2

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-45

-39

-36

-33

-30

-33

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

106

115

115

110

104

108

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.