Mobil DTE™ 700 Geared Series

Mobil industrial , Finland

Ensiluokkaisia turbiiniöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 700 Geared -sarjan voiteluaineet ovat osa Mobil DTE-turbiiniöljyjen tuoteperhettä, joka on jo pitkään ollut tunnettu korkeasta laadustaan ja luotettavuudestaan. Ne on erityisesti kehitetty vastaamaan ankarissa käyttöolosuhteissa toimivien kaasu-, höyry- ja kombiturbiinien sekä kaasukompressoreiden vaatimuksia. Ne mahdollistavat erinomaisen suojan kulumista ja lakan muodostumista vastaan

Mobil DTE 732 Geared- ja 746 Geared -voiteluaineiden optimoitu koostumus mahdollistaa ensiluokkaisen termisen vakauden ja hapettumiskestävyyden sekä höyryturbiinien vaatiman erinomaisen vedenerottumiskyvyn. Öljyjen tehokas, sinkitön kulumisenestolisäaineistus täyttää myös alennusvaihteistolla varustettujen turbiinien kuormankantokykyä koskevat korkeat vaatimukset.

Mobil DTE 700 Geared -sarjan öljyt antavat laitteille erinomaisen suojan, parantavat toiminnan luotettavuutta, vähentävät seisokkeja ja pidentävät öljyn käyttöikää. Lisäksi öljyt yksinkertaistavat laitosten voiteluhuoltoa, koska sama öljy sopii kaikkiin turbiinityyppeihin (höyry- ja kaasuturbiinit, alennusvaihteet sekä kaasukompressorit).

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE 700 Geared -sarjan öljyjen edut ja ominaisuudet:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Täyttää tai ylittää tärkeimpien kaasu- ja höyryturbiinivalmistajien asettamat vaatimukset

Ehkäisee väärän voiteluaineen käyttöä ja kalliita, turhia öljynvaihtoja. Pienentää varastointikustannuksia

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Vähentää seisokkeja ja parantaa toiminnan luotettavuutta. Pidentää öljyn käyttöikää ja alentaa voitelukustannuksia

Erinomainen suoja kulumista vastaan

Antaa erinomaisen suojan raskaasti kuormitetuille kaasu- ja höyryturbiinien alennusvaihteille, pienentää kunnossapito- ja huoltokustannuksia

Antaa laitteille erinomaisen suojan/käyttöiän ja pienentää huoltokustannuksia

Erinomainen vedenerottumiskyky

Auttaa varmistamaan hyvän voitelukalvon turbiinin laakereille. Maksimoi vedenerotusjärjestelmän tehokkuuden ja minimoi öljynvaihtokustannukset.

Nopea ilmanerottuminen ja alhainen vaahtoamistaipumus

Mahdollistaa pienemmät säiliöt. Vähentää käyntihäiriöitä ja pumpun kavitointia, mikä pidentää pumppujen käyttöikää ja parantaa hyötysuhdetta

 

Käyttökohteet

Mobil DTE 700 Geared -sarjan öljyt täyttävät höyry- ja kaasuturbiinien kiertovoitelujärjestelmien sekä kaasukompressorien asettamat vaatimukset. Erityisiä käyttökohteita ovat mm:

• Korkeissa lämpötiloissa toimivat ja raskaasti kuormitetut turbiinien alennusvaihteet, kun vaatimuksena on erinomainen suoja kulumista vastaan

• Höyry- ja kaasuturbiinit, joita käytetään sähköntuotannossa, maakaasun siirtojärjestelmissä, prosessituotannossa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.

• Kombilaitokset (CCGT), myös yhteisellä kiertovoitelujärjestelmällä varustetut höyry- ja kaasuturbiinit.

• Muut teollisuuden käyttökohteet, joissa vaaditaan erittäin suorituskykyistä turbiiniöljyä, kuten turbokompressorit.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MOBIL DTE 732 GEARED

MOBIL DTE 746 GEARED

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

GE Power GEK 28143B

X

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

ASTM D4304, Type I (2017)

X

X

ASTM D4304, Type II (2017)

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

Baker Hughes Nuovo Pignone ITN 52220.05

X

X

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

China GB 11120-2011, L-TGE

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSB

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSE

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class A)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class B)

X

X

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

GE Power GEK 107395A

X

GE Power GEK 120498

X

GE Power GEK 121608

X

GE Power GEK 27070

X

GE Power GEK 28143A

X

GE Power GEK 32568N

X

GE Power GEK 46506D

X

GE Power (entinen Alstom Power) HTGD 90117

X

X

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

ISO L-TGE (ISO 8068:2019)

X

X

ISO L-TGSB (ISO 8068:2019)

X

X

ISO L-TGSE (ISO 8068:2019)

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

ISO L-TSE (ISO 8068:2019)

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery 65/0027

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

Solar Turbines ES 9-224, Class II

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBIL DTE 732 GEARED

MOBIL DTE 746 GEARED

Luokitus

ISO 32

ISO 46

Ilmanerottuminen, 50 °C, min, ASTM D3427

2

3

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,8553

0.8565

Vedenerottuminen, aika kunnes 3 ml emulsiota jäljellä, 54 °C, min, ASTM D1401

10

10

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

225

237

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi/stabiliteetti, ml, ASTM D 892

5/0

0/0

Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi/stabiliteetti, ml, ASTM D 892

0/0

0/0

Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi/stabiliteetti, ml, ASTM D 892

5/0

0/0

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

5,43

6,55

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

30,8

42,5

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-32

-30

RPVOT, ASTM D2272, minuuttia

1434

1407

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

112

107

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.