MOBIL DTE™ FM EXCEL SERIES

Mobil industrial , Finland

Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttäviä paperikoneöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ FM Excel Series -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttäviä voiteluaineita, jotka on suunniteltu mahdollistamaan ensiluokkainen laitteistosuoja vaativissa paperiteollisuuskoneiden vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoitelukohteissa.

Ne valmistetaan tarkkaan valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneistä lisäaineista, ja ne täyttävät tiukat kansainväliset elintarviketeollisuuden standardit, ja samalla suojaavat järjestelmän komponentteja kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta. Mobil DTE FM Excel -sarjan öljyt ovat NSF H1 -rekisteröityjä, minkä lisäksi ne täyttävät USA:n Food and Drug Administration Title 21 CFR 178.3570 -vaatimukset voiteluaineille, joilla on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen vaara.

Mobil DTE™ FM Excel -sarjan öljyt takaavat vaativissa käyttöolosuhteissa toimivien laakereiden ja vaihteistojen ensiluokkaisen suojan kulumista vastaan auttaen minimoidaan tuotantoseisokit parantaen tuottavuutta.

Ne ovat osoittaneet poikkeuksellista puhtaanapitokykyä ja ensiluokkaista termistä vakautta, hapettumiskestävyyttä, ja ehkäisevät sakan muodostumista, mikä mahdollistaa järjestelmien pitkäaikaisen toimivuuden jopa korkeissa lämpötiloissa.

Mobil DTE™ FM Excel -sarjan öljyjen koostumus tarjoaa ensiluokkaisen suojan ja voitelun veden läsnäollessa.

Niiden hyvät vedenerottumisominaisuudet ja suodatettavuus varmistavat erinomaisen toiminnan sekä suodatettavuuden myös erittäin tarkoilla suodatustasoilla. Öljyistä erottuu vesi hyvin nopeasti ja ne säilyttävät ominaisuutensa pitkäaikaisessakin käytössä.

Öljyt kestävät tehokkaissa paperikoneissa esiintyvät suuret höyrynpaineet, lämpötilat ja nopeudet.

Mobil DTE™ FM Excel Series ei vaikuta elintarvikkeiden MOAH-pitoisuuteen, kun sitä käytetään FDA 21CFR178.3570:n rajoitusten mukaisesti.

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE™ FM Excel -öljyjen tasapainotettu koostumus on osoittanut korkeaa suorituskykyä nykyaikaisten tehokkaiden paperikoneiden voitelussa. Niiden erinomaiset ominaisuudet, kuten kulumisenesto, hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus, tehokkaat ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet sekä suodatettavuus, auttavat pidentämään huoltovälejä. Tämä vähentää huoltotarvetta, pidentää koneiden käyttöikää ja parantaa tuotantokapasiteettia tasapainossa elintarviketeollisuuden vaatimusten kanssa.

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

NSF H1 -rekisteröidyt voiteluaineet

Mahdollistaa käytön elintarvike- ja juomateollisuuden pakkaus- ja tuotantosovelluksissa

Poikkeuksellisen hyvä suoja kulumista vastaan

Parantaa laakereiden ja vaihteistojen suorituskykyä

Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus

Pidentää öljyn käyttöikää

Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia

Pitää järjestelmät puhtaana

Vähemmän sakanmuodostusta järjestelmissä

Tehokas vedenerottuminen

Helpottaa veden poistamista

Vähentää emulsioiden muodostumista.

Erinomainen suodatettavuus

Pitää öljyputket ja virtausmittarit puhtaina

Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä

Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia.

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Suojaa hammasvaihteita ja laakereita märissä olosuhteissa

Tarjoaa suojan korroosiota vastaan märissä ja kosteissa olosuhteissa

Käyttökohteet

Mobil DTE™ FM Excel -voiteluöljyt on suunniteltu paperiteollisuuden vaativiin toimintaympäristöihin soveltuviksi ja samalla ne noudattavat elintarviketeollisuuden vaatimuksia.

• Paperikoneen märkäpää: viira- ja puristinosa.

• Paperikoneen kuivapää: kuivausosa, liimapuristin, kalanteri, kelain, pituusleikkuri.

• Elintarviketuotanto ja elintarvikepakkauskoneet.

• Yleisvoiteluaine laakereille, vaihteistoille ja hydrauliikkajärjestelmille.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

150

220

Valmet Paper RAU4L00659_07 (märkä- ja kuivapäät)

X

X

Valmet Paper RAUAH02724_01 (hydraulisten telojen mineraaliöljy)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (märkäpää)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (kuivapää)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (offline päällystysyksiköt)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (hydraulinen tela)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (kenkäpuristin)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (pituusleikkuri)

 

X

 

Tuote on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:

150

220

NSF H1

X

X

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

150

220

Luokitus

ISO VG 150

ISO VG 220

Ilmanerottumisaika, 75 °C, min, ASTM D3427

 

16,1

Ilmanerottuminen, 75 °C, min, ASTM D3427

10,9

 

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1B

1A

Vedenerottuminen, aika kunnes 3 ml emulsiota, 82 °C, min, ASTM D1401

15

10

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,8812

0,8814

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

14+

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

238

202

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

0

0

Vaahtoaminen, Seq II, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi, ml, ASTM D892

0

40

Vaahtoaminen, Seq III, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi, ml, ASTM D892

0

0

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

150

210,8

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-18

-15

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

Läpäisee

 

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

Läpäisee

Läpäisee

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.