Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Mobil industrial , Finland

Jäähdytyskompressoriöljy ammoniakkisovelluksille (R-717)

Tuotekuvaus

Mobil Gargoyle Arctic NH 68 on erittäin suorituskykyinen öljy, joka on erityisesti kehitetty voitelemaan mäntä- ja ruuvityyppisiä jäähdytyskompressoreita, joissa käytetään ammoniakkia (NH3, R-717) jäähdytysaineena. Sen valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia parafiinisia mineraaliöljyjä, jotka tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn alhaisissa lämpötiloissa, alhaisen haihtuvuuden ja termisen vakauden.

Sen hyvin alhainen sekoittuvuus ammoniakkiin vähentää öljyn ohenemista ja minimoi öljyn kulkeutumista jäähdykepuolelle. Alhainen höyrynpaine vähentää öljynkulutusta ja pidentää huoltovälejä estäen samalla kevyiden jakeiden haihtumista ja sen mukanaan tuomaa viskositeetin nousua.

Viskositeetin säilyminen laajalla lämpötila-alueella mahdollistaa haihduttimessa vaaditun alhaisten lämpötilojen juoksevuuden saavuttamisen ja mahdollisimman korkean viskositeetin kompressorin suojaamiseksi.

 

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen haihtuvuus, auttaa vähentämään öljynkulutusta (vähentää lisäystarvetta) ja vähentää öljyn hajoamisesta johtuvaa ohentumista.
  • Alhainen Brookfield-viskositeetti parantaa öljyn virtausta alhaisissa lämpötiloissa ja takaa hyvän öljyn palautumisen haihduttimesta.
  • Pintojen suojaus pidentää laitteen käyttöaikaa ja vähentää korjauskustannuksia
  • Korkea viskositeetti-indeksi takaa hyvän kompressorin voitelun laajalla käyttölämpötila-alueella
  • Yhteensopivuus jäähdytysaineiden kanssa parantaa öljynerottimen tehokkuutta (hyvin vähäinen sekoittuminen ammoniakkiin (NH3))

Käyttökohteet

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobil Gargoyle Arctic NH 68 -öljyä suositellaan käytettäväksi ruuvi- ja mäntätyyppisissä jäähdytyskompressoreissa, joissa käytetään ammoniakkia jäähdytysaineena.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • Elintarviketeollisuuden suuret mäntä- ja ruuvityyppiset jäähdytyskompressorit ruoanvalmistuksessa ja pakastuksessa
  • Elintarvikepakastamot ja kylmävarastot
  • Laivojen jäähdytysjärjestelmät

 

Tyypilliset ominaisuudet

Viskositeetti 

 

 

       mm²/s @ 40°C

ASTM D445

68,6

       mm²/s @ 100°C

ASTM D445

9,32

Viskositeetti-indeksi

ASTM D2270

113

Jähmepiste (°C)

ASTM D5950

-39

Leimahduspiste (°C)

ASTM D92

248

Ominaispaino @ 15°C

ASTM D4052

0,86

Brookfield-viskositeetti -20°C:ssa (cP)

ASTM D2983

6020

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.