Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil industrial , Finland

Synteettinen jäähdytyskompressoriöljy - ammoniakkisovellukset

Tuotekuvaus

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on täyssynteettinen öljy, joka on erityisesti kehitetty voitelemaan suurteholaitoksissa toimivat jäähdytyskompressorit, joissa käytetään ammoniakkia jäähdytysaineena.Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on valmistettu käyttäen vahattomia synteettisistä polyalfaolefiini (PAO) hiilivetyjä ja synteettisistä alkyylibentseeniperusöljyistä, joilla on erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys.Ankarimmissakin käyttöolosuhteissa Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 vähentää sakan ja karstan muodostumista ja ehkäisee tai minimoi näin venttiilien ja suodattimien tukkeutumista.

Edut ja ominaisuudet

Gargoyle Arctic SHC -sarjan öljyt tunnetaan ja arvostetaan kautta maailman innovaatioista ja erinomaisesta suorituskyvystään.  Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 tarjoaa poikkeuksellisia etuja ammoniakkisovelluksissa..

Ominaisuudet  Edut ja mahdolliset hyödyt  
 Erittäin alhainen jähmepiste  Mahdollistaa alhaisemmat haihdutuslämpötilat verrattuna perinteisiin nafteenisiin mineraaliöljyihin 
Liukenevuus Puhdistaa järjestelmää, erityisesti vaihdettaessa mineraaliöljystä 
Vahaton Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, ei vahajäämiä ja parempi haihduttimen tehokkuus  
Erinomainen terminen vakaus / hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakaus Pidempi öljyn kestoikä mineraaliöljyihin verrattuna, pidemmät öljynvaihtovälit ja vähemmän rutiinikunnossapitoa. Tämän ansiosta kunnossapitokustannukset laskevat 
Hyvä yhteensopivuus aiemmin mineraalipohjaisten voiteluaineiden kanssa käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa Vähäisempi öljyvuotojen vaara 
Alhainen haihtuvuus  Ehkäisee viskositeetin nousua ja pienentää öljynkulutusta. 

 

Käyttökohteet

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 -öljyä suositellaan käytettäväksi ruuvi- ja mäntätyyppisissä jäähdytyskompressoreissa, joissa käytetään ammoniakkia jäähdytysaineena. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 on yhteensopiva mineraaliöljyjen kanssa. Öljylaadun vaihdon yhteydessä suorituskyky tai edut saattavat kuitenkin kärsiä, riippuen siitä paljonko mineraaliöljyä on jäljellä seoksessa. Tällaisissa tapauksissa on öljyn kuntoa valvottava öljyanalyyseillä ja suodattimien kuntoa tarkkailtava seuraavan 6 kuukauden aikana.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Menetelmä  Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68  
ISO VG -luokka68
Viskositeetti, ASTM D445 
cSt @ 40°C64
cSt @ 100°C8,5
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270111
Ominaispaino (@ 15 °C) ASTM D12980,85
Leimahduspiste, °C ASTM D93211
Jähmepiste , °C, ASTM D97- 54
Väri ASTM D15000.5
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h@ 100 ºC1B
Vesipitoisuus, ppm, ASTM D 1533‹100

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta.Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot sekä Gargoyle SHC ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.