Mobil Pegasus™ 801

Mobil industrial , Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 801 on SAE 40 -luokan erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka on tarkoitettu kaikenlaisiin pienellä, keskisuurella tai suurella nopeudella toimiviin kaasumoottoreihin, joihin suositellaan vähän tuhkaa sisältäviä tai tuhkattomia öljyjä. Se pitää moottorin erittäin puhtaana ja suorituskykyisenä, koska se auttaa estämään hiili- ja tuhkakarstan kertymisen mäntiin, männänrenkaisiin, syöttö- ja poistoventtiileihin, venttiili-istukoihin ja palotilaan. Lisäksi Mobil Pegasus 801 vähentää hiilenmuodostusta kaksitahtimoottoreiden pakokanavissa. Se vähentää moottorin kulumista ja suojaa turboahdettujen nelitahtimoottoreiden venttiililautasia, -istukoita ja -ohjaimia. Mobil Pegasus 801 suojaa vaativissakin olosuhteissa erinomaisesti naarmuuntumiselta, minkä lisäksi se suojaa moottorin sisäosia korroosiolta poikkeuksellisen hyvin. Mobil Pegasus 801 auttaa pidentämään suodattimien ja öljyn käyttöikää ja voi auttaa pidentämään moottorin huoltovälejä.

Mobil Pegasus 801 on uusimman sukupolven teknologiaan perustuva, tuhkaton ja moottoria suojaava kaasumoottoriöljy, joka valmistetaan korkean jalostusasteen perusöljyistä ja uusimman teknologian lisäaineista. Öljyllä on erinomainen kemiallinen vakaus ja terminen kestävyys, minkä ansiosta moottori pysyy puhtaampana ja suorituskykyisempänä. Mobil Pegasus 801 pitää moottorin puhtaana ja suojaa sitä kulumiselta vaativissakin olosuhteissa, eikä sen käyttö aiheuta tuhkan kertymistä moottoriin.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 801 soveltuu erittäin hyvin sekä kaksi- että nelitahtimoottoreihin, joihin suositellaan tuhkattomia tai vähän tuhkaa sisältäviä öljyjä. Tarkkaan harkittu lisäaineistus suojaa korkeilla tehollisilla keskipaineilla toimivia moottoreita naarmuuntumiselta ja kulumiselta etenkin vaativassa sisäänajovaiheessa. Tämä voi auttaa pidentämään moottorin käyttöikää ja pienentää kunnossapitokustannuksia. Mobil Pegasus 801 on osoittanut erinomaiset ominaisuutensa poikkeuksellisen laajalla käyttöalueella ja lukuisissa käyttöolosuhteissa. Vaikka kalusto sisältäisi useita erilaisia moottoreita, Mobil Pegasus 801 sopii niiden kaikkien voiteluun. Tämä yksinkertaistaa varastohallintaa ja vähentää väärälaatuisen öljyn käytöstä aiheutuvia riskejä.

OminaisuudetEdut
Erinomainen hapettumiskestävyysPidentää moottorin ja öljyn käyttöikää. Pitää moottorin puhtaampana. Pidentää suodattimien käyttöikää.
Erittäin pieni tuhkapitoisuus

Vähentää hiilikertymiä kaksitahtimoottoreissa. Vähentää tuhka- ja hiilikarstan kertymistä venttiileihin ja palotilaan. Pidentää sytytystulppien käyttöikää.

Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja naarmuuntumiseltaVähentää moottorin kulumista.Pidentää moottorin käyttöikää. Suojaa tehokkaasti korkeilla tehollisilla keskipaineilla toimivia moottoreita sisäänajovaiheessa. Pidentää männänrenkaiden, mäntien ja sylinteriseinämien käyttöikää.
Poikkeuksellisen hyvä nitrautumiskestävyysVähentää sakanmuodostusta. Pidentää suodattimien käyttöikää. Vähentää karstanmuodostusta.
Erinomainen korroosionestokykySuojaa moottorin osia syöpymiseltä. Pidentää moottorin käyttöikää ja pienentää huoltokustannuksia.

 

Käyttö

  • Mobil Pegasus 801 on tarkoitettu kipinäsytytteisten, puhtaalla polttoaineella toimivien kaksi- ja nelitahtisten kaasumoottoreiden kampikammion, moottorisylintereiden ja kompressorisylintereiden voiteluun.
  • Sopii erinomaisesti sähkögeneraattoreiden moottoreihin tai kaasukompressoreihin, joita käytetään maakaasun keräyksessä, siirrossa, varastoinnissa ja jakelussa.
  • Syrjäisiin paikkoihin asennetut moottorit, joita käytetään ilman miehitystä pitkiäkin aikoja. Tällaisia moottoreita käytetään usein maksimitehollaan tai jaksottaisesti, joten luotettavuus on äärimmäisen tärkeää.
  • Mobil Pegasus 801 -öljy sopii erinomaisesti maakaasumoottorin yleisöljyksi, etenkin turboahdettuihin moottoreihin, jotka vaativat sylinteriseinämien ja mäntien suojaamista naarmuuntumiselta.
  • Kun kompressoidaan kuivaa maa- tai nestekaasua, joka ei sisällä syövyttäviä aineita, kompressorisylinterit voidellaan yleensä samalla öljyllä kuin moottorin kampikammio. Mobil Pegasus 801 sopii hyvin tällaiseen käyttöön.

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Pegasus 801 -öljyä suositellaan käyttökohteisiin, jotka vaativat: 
Tuhkatonta tai vähän tuhkaa sisältävää kaasumoottoriöljyä 
Erinomaista suojaa naarmuuntumista vastaan 
Useisiin kaasumoottorimalleihin sopivaa öljyä 

 

Tyypilliset arvot

Pegasus 801 
SAE-luokka40
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40°C125
cSt @ 100°C13,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 227097
TSulfaattituhka, paino-%, ASTM D 8740,1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28962,2
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-15
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92249
Ominaispaino, g/cm³@15°C, ASMT D 12980,886

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.