Mobil SHC Gargoyle™ 32

Mobil industrial , Finland

Erittäin suorituskykyisiä synteettisiä jäähdytyskompressoriöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil SHC Gargoyle 32 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä ja täyssynteettisiä voiteluöljyjä, jotka valmistetaan ainutlaatuisista synteettisistä polyoliestereistä (POE) ja valikoiduista lisäaineista, joilla aikaansaadaan erinomaiset voiteluominaisuudet, hyvä kulumisenestokyky, kemiallinen ja terminen vakaus sekä hydrolyyttinen stabiilisuus.

Mobil SHC Gargoyle 32 -sarjan öljyt ovat ympäristön huomioivia jäähdytyskompressoriöljyjä. Nämä öljyt on tarkoitettu erityisesti jäähdytyskompressoreihin ja -järjestelmiin, joissa käytetään otsonikerrosta tuhoamattomia HFC-tyypin jäähdykkeitä sekä uudempia HFO-jäähdykkeitä ja HFO/HFC-sekoituksia, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on alhaisempi kuin HFC-jäähdykkeiden, mukaan lukien A1- ja A2L-jäähdykkeet ASHRAE 32/ISO 34 -turvallisuusluokituksen mukaisesti.

 

Mobil SHC Gargoyle 32 -sarjan öljyt ovat sekoituskelpoisia HFC-, HFO- ja HFO/HFC-jäähdykkeiden kanssa, ja niillä on tarkkaan määritelty viskositeetti-/lämpötila-/painekäyttäytyminen suhteessa moniin yhdisteisiin. Niiden sekoitettavuuden ja liukenevuuden tasapaino on optimoitu.

 

Mobil SHC Gargoyle 32 -sarjan öljyjä suositellaan käytettäväksi kotitalouksien ja teollisuuden jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä.

 

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Gargoyle 32 -öljyjen koostumus takaa niiden ensiluokkaisen suorituskyvyn lukuisten eri jäähdykkeiden kanssa ja eri käyttöolosuhteissa.  Öljyt on tarkoitettu täydentämään Mobil EAL Arctic™ -sarjaa aina, kun jäähdytysjärjestelmissä käytetään joko HFC-jäähdykkeitä (esimerkiksi mutta ei ainoastaan R-134a, R-410A) tai viimeisimmän sukupolven otsoniystävällisiä HFO-jäähdykkeitä, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on alhainen (esimerkiksi mutta ei ainoastaan R-455A, R-513A).   Mobil SHC Gargoyle 32 kehitettiin yhdessä johtavien kompressorivalmistajien ja järjestelmäsuunnittelijoiden kanssa, jotta varmistetaan öljyjen ensiluokkainen suorituskyky lukuisissa eri sovelluksissa. Tätä tuotetta suositellaan erityisesti käyttöön Copeland-kompressoreissa Emerson Climate Technologies -spesifikaation mukaan.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen kestävyys korkeissa lämpötiloissa

Höyrystin pysyy puhtaampana, vähemmän odottamattomia seisokkeja ja pienemmät kunnossapitokustannukset

Hyvä sekoittuvuus ja tarkoin määritelty paine-/viskositeetti-/lämpötilakäyttäytyminen suhteessa HFC, HFO, HFO/HFC -jäähdykkeisiin mukaan lukien A1- ja A2L-luokitellut jäähdykkeet

Varmistaa jäähdytysjärjestelmien tehokkuuden ja öljyn paluuvirtauksen

Erittäin hyvä kuormankanto- ja kulumisenestokyky

Vähentää kompressorin kulumista ja pienentää kunnossapitokustannuksia

Korkea viskositeetti-indeksi, ei sisällä vahaa

Erinomaiset kylmäominaisuudet, järjestelmään ei kerry vahaa ja höyrystin toimii paremmin

Sekoitettavuuden ja liukenevuuden tasapaino on optimoitu.

Monipuolinen käytettävyys lukuisten eri jäähdyke-/kompressoriyhdistelmien kanssa

 

Käyttökohteet

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobil SHC Gargoyle 32 -öljy on hygroskooppista, ja siksi on pyrittävä estämään kosteuden imeytyminen öljyyn sen käsittelyn aikana Pakkausten tulee olla hyvin suljettuja, kun ne eivät ole käytössä ja mieluiten käytettävä pieniä pakkauksia, jotta varasto vaihtuu usein.  Tuotetta ei tulisi siirtää muoviastioihin, joihin voi päästä kosteutta.

 

Mobil SHC Gargoyle 32 -sarjan öljyjä suositellaan jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään HCF-, HFO- ja HFO/HFC-jäähdykkeitä. Käyttökohteita ovat mm. kotitalouksien ja kaupallisten tilojen HVAC-laitteet (lämmitys, ilmastointi, ilmanvaihto), kaupalliset jäähdytysjärjestelmät (elintarvikkeiden säilytys, kuljetus) ja teollisuuden jäähdytysjärjestelmät (elintarvikkeiden valmistus ja pakastus).

 

Mobil SHC Gargoyle 32 -öljyjä ei tule käyttää ammoniakkia käyttävissä järjestelmissä (NH3 / R-717).

 

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

ISO 32

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

31

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

5,6

Kokonaishappoluku, mgKOH/g, ASTM D974(mod)

0,02

Jähmepiste, °C, ASTM D5950

-57

Ominaispaino @ 15,6 °C, ASTM D4052

0,99

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

129

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

271

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.