Mobilect 44

Mobil industrial , Finland

Eristysöljy sähkölaitteisiin

Tuotekuvaus

Mobilect 44 on korkealaatuinen mineraaliperustainen eristysöljy, joka sisältää inhibiittejä. Sillä on erittäin hyvät dielektriset ominaisuudet ja erinomainen hapettumiskestävyys. Öljy on tarkoitettu muuntajiin, katkaisijoihin ja muihin sähkölaitteisiin.

 

Mobilect 44 sisältää inhibiittejä, jotka parantavat hapettumiskestävyyttä ja se täyttää ASTM D3487 TYPE II ja IEC 60296 – 04 -spesifikaatiot.

 

Edut ja ominaisuudet

 • Mobilect 44 -öljyllä on erittäin hyvä terminen ja kemiallinen vakaus rautaa ja kuparia sisältävissä järjestelmissä. Tämä vähentää saostumien ja öljyliukoisten hapettumistuotteiden muodostumista. Mobilect 44 sisältää fenoolisen hapettumisenestolisäaineen, mikä pidentää öljyn käyttöikää avoimissa, ilmalle altistuvissa käyttökohteissa. Heikkolaatuisemmat öljyt muodostavat muuntajaan saostumia, jotka häiritsevät lämmönsiirtoa ja konvektiovirtauksia. Lisäksi saostumat voivat nopeasti heikentää öljyn eristysominaisuuksia ja niiden poistaminen on vaikea purkamatta koko laitetta.
 • Mobilect 44 -öljystä poistetaan kosteus huolellisesti valmistuksen aikana. Vesi heikentää öljyn sähköeristyskykyä ja nopeuttaa hapettumista. On kuitenkin muistettava, että kuiva öljy on hygroskooppista ja imee kosteutta ilmasta. Siksi öljy on varastoitava kuivissa tiloissa ja hyvin suljetuissa astioissa. On erittäin suotavaa, että öljy kuivatetaan ennen käyttöä, tai että öljy otetaan käyttöön pian hankinnan jälkeen pitkän varastoinnin välttämiseksi.
 • Mobilect 44 -öljyn sähkönkestävyys kertoo, miten öljy kestää sähköjännitystä. Öljyn sähkönkestävyys, ts. läpilyöntilujuus, ilmoitetaan kilovoltteina (kV) yli määrätyn rakovälin testiolosuhteissa. Sähkönkestävyys ei ole öljyn laadun mitta, vaan se kertoo öljyn puhtaustason, eli miten vähän kosteutta, kuituja ja polaarisia yhdisteitä öljy sisältää.
 • Mobilect 44 ei sisällä vahaa, ja siksi sillä on hyvä juoksevuus myös ulko-olosuhteissa. Öljyn viskositeetti varmistaa tehokkaan lämmönsiirron konvektiovirtausten avulla. Öljyn juoksevuus on tärkeää myös katkaisijoiden jännitekaarien sammutuksessa.
 •  

  Mobilect 44 -öljyn matala jähmepiste varmistaa tehokkaan virtauksen muuntajan ja paisuntasäiliön välillä. Lisäksi se parantaa käämikytkimien käyttövarmuutta matalissa lämpötiloissa.

Käyttökohteet

 • Mobilect 44 -öljyä suositellaan öljytäytteisiin muuntajiin ja katkaisijoihin, joissa öljy toimii eristeenä tai lämmönsiirtoaineena.
 • Mobilect 44 sopii käyttökohteisiin, jotka vaativat seuraavien spesifikaatioiden mukaista öljyä: ASTM D3487 TYPE II ja IEC 60296 – 04 Special Applications.
 •  

  Mobilect 44 -öljyä ei ole tarkoitettu öljytäytteisiin kaapeleihin, kyllästämiseen tai kondensaattoreihin.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

IEC 60296 :2012  Special Applications

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Läpilyöntijännite, käsittelyn jälkeen, kV, IEC 60156

>70

Tiheys @ 20°C, kg/l, ASTM D4052

0,877

Dielektrinen häviökerroin, hapettumisen jälkeen, 90°C, IEC 60247

0,03

Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93

146

Pintajännitys, mN/m, ISO 6295

50

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

7,6

Hapettumiskestävyys, saostumat, paino-%, IEC 61125-METC

<0,02

Hapettumiskestävyys, kokonaisemäsluku, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0,04

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-63

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta

07-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.