Mobilfluid 125

Mobil industrial , Finland

Erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy

Tuotekuvaus

Mobilfluid 125 on erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy, joka on tarkoitettu hydrodynaamisiin vaihteistoihin ja hydraulijärjestelmiin, joita yleensä käytetään rautateiden, merenkulun, rakennusteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa. Se on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja tarkkaan valituista lisäaineista, joiden avulla sen voimansiirto-ominaisuudet saadaan herkästi reagoiviksi. Mobilfluid 125 on suunniteltu kestämään sekä nopeiden että hitaiden laitteiden aiheuttamat kuormitukset raskaassa käytössä hyvin erilaisissa käyttöolosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Hydrodynaamisten vaihteistojen ja hydraulisten ohjausjärjestelmien käyttö vaatii suorituskykyisiä öljyjä herkän ja tasaisen ohjauksen sekä tehokkuuden takaamiseksi. Nämä järjestelmät toimivat kovalla paineella ja korkeissa lämpötiloissa, jotka voivat aiheuttaa karstan muodostumista säätöventtiileihin, jotka hoitavat momentinmuuntimien ja hydrauliikan tarkan hallinnan. Mobilfluid 125:n edut ja ominaisuudet ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä suoja kulumista vastaan

Pidempi osien käyttöikä, parempi tuottavuus ja pienemmät ylläpitokulut

Erinomainen terminen kestävyys ja hapettumiskestävyys

Huomattavasti vähemmän lakkautumista, epäpuhtauksien ja sakan muodostumista

Säilyttää tehokkaan voimansiirron ja hyvän säätövasteen

Pidentää öljynvaihtovälejä

Hyvät kylmäominaisuudet

Helppo käynnistys ja hyvä hydrauliikan hallittavuus

Tehokas ruosteen ja korroosionesto myös pitkillä seisokeilla märissä tai kosteissa olosuhteissa

Pienentää kulumista, mikä varmistaa luotettavat käynnistykset ja pienentää huoltokustannuksia

Erinomainen ilmanerottumiskyky estää vaahdonmuodostuksen ja sen aiheuttamat ongelmat

Antaa optimaalisen hydraulisen vasteen ja voimansiirron

Säilyttää voitelukalvon ja parantaa voitelua

Yhteensopiva näissä laitteissa käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa

Vähentää vuotoja, painehäviöitä ja likaantumista

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

  1.  

    Nestekytkimet ja nestekäytöt, momentinmuuntimet ja hydrauliset ohjausjärjestelmät, joita käytetään rautateiden, laivojen, rakennusteollisuuden ja teollisuuden laitteissa

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Voith Turbo 120.00059010

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

ISO VG -luokka

32

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

225

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

30

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-30

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

104

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.