Mobilmet 440 -sarja

Mobil industrial , Finland

Erittäin suorituskykyisiä lastuamisöljyjä

Tuotekuvaus

Mobilmet 440 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä monikäyttöisiä, syövyttämättömiä lastuamisöljyjä. Ne on tarkoitettu keskiraskaisiin ja raskaisiin lastuaviin työstöihin. Lisäksi niitä voidaan käyttää työstökoneiden voiteluöljyinä ja hydrauliikkaöljynä erikoissovelluksissa. Lastuamisöljyt valmistetaan korkealuokkaisista perusöljyistä ja lisäaineista, jotka parantavat työstöominaisuuksia vaativissakin käyttökohteissa. Ne ovat tahraamattomia sekä rautametallien että ei-rautametallien työstössä. Mobilmet 440 -sarjan öljyjen koostumus vähentää sumunmuodostusta työstökoneen läheisyydessä, mikä parantaa työympäristön turvallisuutta ja mukavuutta.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilmet 440 -sarjan öljyt on suunniteltu kirjo- ja rautametallien kaikentyyppiseen vaativaan työstöön. Ne ovat pitkäikäisiä ja pidentävät terien käyttöikää sekä vähentävät hylkykappaleiden määrää. Ne ovat monikäyttö-öljyjä, joita voidaan käyttää myös työstökoneiden voiteluöljyinä ja hydrauliikkaöljynä erikoissovelluksissa. Nämä ominaisuudet vähentävät lastuamisöljyn ja voiteluöljyn sekoittumisen aiheuttamia ongelmia ja odottamattomien öljynvaihtojen tai työstökoneiden heikentyneen suorituskyvyn aiheuttamia kuluja.

 

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
MonikäyttöisyysVähentää öljyjen sekoittumisesta aiheutuvia ongelmia.
 Vähemmän hävikkiä ja pienemmät kunnossapitokustannukset
Syövyttämättömiä / tahraamattomiaParantaa lopputuotteen laatua
Erittäin tehokkaat työstöominaisuudetPidempi terien kestoikä ja vähemmän seisokkeja
 Parempi pinnanlaatu ja vähemmän hylkykappaleita
 Korkeammat syöttö- ja työstönopeudet
Vähäinen sumunmuodostusPuhtaampi ja turvallisempi työympäristö

 

Käyttökohteet

Mobilmet 440 -sarjan öljyjä suositellaan kaikentyyppisten metallien monenlaiseen keskiraskaaseen ja vaativaan työstöön. Mobilmet 443 -öljyä suositellaan ei-rautametallien ja niiden seosten työstämiseen, normaalista vaikeasti työstettävän teräksen työstöön, mukaan lukien lujateräkset, hiiliteräkset ja runsasseosteiset teräkset. Mobilmet 446 ja Mobilmet 447 -öljyjä suositellaan vaativaan hammaspyörien vierintäjyrsintään, hammastukseen ja kaavintaan, hammaspyörien ja kierteiden hiontaan sekä jyrsintään ja avennukseen.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilmet 440 -sarja443446447
Viskositeetti, ASTM D 445   
mm²/s @ 40 °C15.332.645.9
mm²/s @ 100 °C 3.8 6.0 7.4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 145 132 124
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-33-24-33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92170190220
Ominaispaino, @15 ºC kg/l, ASTM D 40520.860.880.89
Kuparinauhakorroosio, ASTM D 130, 3 tuntia @ 100 ºC, maks.2A2A2A

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Sveitsi: Myrkyllisyysluokka: vapaa BAG T nro: 611500

Mobil-logo, Pegasus-merkki ja Mobilmet ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.