Univis HVI Series

Mobil industrial , Finland

View the Univis HVI
Korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

UNIVIS™ HVI 13 ja 26 -öljyjen koostumus on valittu siten, että niiden viskositeettiominaisuudet säilyvät hyvin laajalla käyttölämpötila-alueella äärimmäisen kylmästä lämpimään. Laajan käyttöalueen lisäksi öljyt antavat erinomaisen suojan kulumista, ruostumista ja korroosiota vastaan ja niillä on hyvät veden- ja ilmanerottumisominaisuudet, alhainen vaahtoamistaipumus sekä erinomainen hapettumiskestävyys. Nämä ominaisuudet auttavat antamaan vaaditun suojan, jotta hydrauliikkajärjestelmän toimivat tehokkaammin käyttölämpötilan vaihdellessa paljon.

 

Edut ja ominaisuudet

UNIVIS HVI 13 ja 26 on kehitetty antamaan seuraavat edut ja mahdolliset hyödyt:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Korkea viskositeetti-indeksi – laaja käyttölämpötila-alue

Ensiluokkainen juoksevuus helpottaa kylmäkäynnistyksiä, vakaa viskositeetti suojaa pumpun osia sekä matalissa että korkeissa lämpötiloissa.

Alhainen vaahtoamistaipumus ja nopea ilmanerottuminen

Nopea ilmanerottuminen auttaa suojaamaan komponentteja kavitaatiolta, kulumiselta ja ylikuumenemiselta

Ensiluokkainen hapettumiskestävyys

Auttaa pitämään komponentit puhtaina, ilman sakan ja lakan muodostusta joka heikentää hydraulista tehokkuutta ja lyhentää käyttöikää. Voi auttaa pidentämään öljyn käyttöikää ja vähentämään kunnossapitotarvetta

Ensiluokkainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Auttaa pidentämään komponenttien kestoikää ja vähentää ruoste- ja korroosiovaurioiden järjestelmäkomponenteille aiheuttamia vikoja

Tehokas kulumissuoja

Tehokas kulumissuoja vähentää komponenttien kulumista, mikä voi pidentää komponenttien kestoikää ja vähentää kunnossapitotarvetta

 

Käyttökohteet

  • Laajalla käyttölämpötila-alueella toimivat paikalliset ja liikkuvan kaluston hydrauliikkajärjestelmät sisä- ja ulkotiloissa.
  • Järjestelmät, joissa luotettava käynnistys matalissa lämpötiloissa on tärkeää
  • Toiminnot joissa vaaditaan voiteluaineiden käytön yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista

     

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

13

26

Leimahduspiste, COC, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

750

896

Kinemaattinen viskositeetti @ 54°C, mm²/s, ASTM D445

4400

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

13,5

25,8

Jähmepiste, °C, ASTM D97

<-66

-60

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

404

375

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.