Univis™ N -sarja

Mobil industrial , Finland

View the Univis N Series

Tuotekuvaus

Univis™ N -sarjan öljyt ovat kulumiselta suojaavia huippuluokan hydrauliikkaöljyjä, jotka sopivat lukuisiin hydrauliikkajärjestelmiin. Öljyjen korkea viskositeetti-indeksi parantaa niiden ominaisuuksia niin matalissa kuin korkeissakin lämpötiloissa, ja siksi ne sopivat erinomaisesti laitteisiin, joiden käynnistys- ja käyttölämpötilat vaihtelevat suuresti. Univis N -sarjan öljyillä on hyvä leikkautumiskestävyys, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa ja suurilla paineilla pitkiäkin aikoja. Ne pidentävät öljyn ja suodattimien käyttöikää ja suojaavat laitteita optimaalisesti, mikä pienentää sekä kunnossapitokuluja että jäteöljyn hävityskustannuksia. Univis N -sarjan öljyt valmistetaan korkealuokkaisista perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista, minkä ansiosta öljyt antavat erinomaisen suojan kulumista, ruostumista ja korroosiota vastaan. Lisäksi niillä on hyvät veden- ja ilmanerottumisominaisuudet, alhainen vaahtoamistaipumus sekä erinomainen hapettumiskestävyys. Öljyt on tarkoitettu kohtuullisissa olosuhteissa käytettäviin järjestelmiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kulumisenestokykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Univis N -sarjan öljyillä voivat vähentää merkittävästi kulumista ja syöpymistä. Tämä parantaa järjestelmien käytettävyyttä ja pienentää kunnossapitokustannuksia. Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus pidentävät öljyn käyttöikää ja samalla vähentävät sakan ja karstan muodostumista. Univis N -sarjan öljyillä on erittäin hyvät virtausominaisuudet matalissa lämpötiloissa ja ne suojaavat laitteita hyvin myös korkeissa lämpötiloissa.

 • Korkea viskositeetti-indeksi ja hyvä leikkautumiskestävyys takaavat erinomaiset viskositeettiominaisuudet pitkäaikaisessakin käytössä.
 • Matala jähmepiste varmistaa hyvän juoksevuuden matalissa lämpötiloissa.
 • Nopea ilmanerottuminen, alhainen vaahtoamistaipumus ja hyvät vedenerottumisominaisuudet parantavat suorituskykyä ja hydrauliikkajärjestelmän toimintaa.
 • Poikkeuksellisen hyvä suoja syöpymistä vastaan vähentää kosteuden haittavaikutuksia järjestelmän eri osissa.
 • Tehokas hapettumiskestävyys ja terminen vakaus vähentävät sakanmuodostusta ja parantavat venttiilien toimintaa.

 

Käyttökohteet

 • Univis N -sarjan öljyt sopivat lukuisiin teollisuuden, liikkuvan kaluston ja merenkulun käyttökohteisiin.
 • Järjestelmät, joissa on matala käynnistyslämpötila ja korkea käyttölämpötila
 • Hydrauliikkajärjestelmät, jotka edellyttävät öljyltä hyvää kulumisenestokykyä.
 • Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, joissa vaaditaan kohtuullista suojaa kulumista vastaan.
 • Suurta kuormankantokykyä ja kulumissuojaa edellyttävät järjestelmät
 • Käyttökohteet, joissa esiintyy kosteutta ja joissa hyvä korroosiosuoja on etu.
 • Koneet, joissa on lukuisia, eri metalleista koostuvia osia ja komponentteja.

 

Luokitukset ja hyväksynnät (*)

Univis N -sarja täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 15 22 32 46 68
DIN 51524-3 2006-9     X X X
ISO L-HV (ISO 11158,:2023)     X X X

 

ExxonMobil suosittelee Univis N -sarjaa käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:
32 46 68
Eaton I-286-S X X X
Eaton M-2950-S X X X


Univis N Series has the following builder approvals: 32 46 68
Denison HF-0 X X X
Denison HF-1 X X X
Denison HF-2 X X X

(*) Tarkat spesifikaatiot saattavat vaihdella, ota yhteys paikalliseen ExxonMobilin tekniseen tukeen.

 

Ominaisuudet

  Univis N 32 Univis N 46 Univis N 68
ISO VG -luokka 32 46 68
Viskositeetti, ASTM D 445      
mm²/s @ 40 °C 32 46 68
mm²/s @ 100 °C 6,39 8,19 11,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 151 152 151
Brookfield viskositeetti @ -20°C, ASTM D 2983, cP 1740 3240 -
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100°C 130 1A 1A 1A
Ruosteenestokyky, ASTM D 665B Läpäisee Läpäisee Läpäisee
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -48 -48 -42
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 208 216 222
Vedenerottuminen, minuuttia, 3 ml @ 54°C, ASTM D 1401, minuuttia (maks.) 5 10 10
Tiheys, kg/l @ 15 ºC, ASTM D 1298 0,876 0,875 0,879

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.