Wyrol™

Mobil industrial , Finland

View the Wyrol
Alumiinivalssaamojen valssausöljyjen lisäainetiivisteitä

Tuotekuvaus

Wyrol™-tuotteet muodostavat kattavan valikoiman nestemäisiä lisäainetiivisteitä, joilla optimoidaan kylmävalssausöljyjen (kuten Somentor -sarjan) valssaus- ja kitkaominaisuuksia. Niillä voidaan parantaa alumiinivalssaamojen suorituskykyä sekä valssattujen tuotteiden rakennetta ja pinnan laatua.

 

Wyrol 2 on hapettumiskestävyyttä parantava lisäaine, jolla pidennetään valssausöljyn käyttöikää.

 

Wyrol 4 ja 8 ovat voitelevuuslisäaineita, jotka sisältävät myös pienen määrän hapettumisenestolisäainetta. Ne parantavat alumiinivalssausöljyjen kitkaominaisuuksia. Lisäksi ne helpottavat valssausöljyn koostumuksen räätälöintiä valssausolosuhteiden mukaisesti.

 

Wyrol 10, 12 ja 15 ovat useamman eri voitelevuuslisäaineen yhdistelmiä ja ne sisältävät myös pienen määrän hapettumisenestolisäainetta. Niiden avulla voidaan kylmävalssausöljyjen kitkaominaisuuksia hienosäätää monissa eri olosuhteissa.

 

Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 ja 12 täyttävät FDA 21 CFR 178.3910(a) -vaatimukset (Surface Lubricants used in the manufacture of metallic articles), minkä ansiosta ne soveltuvat elintarviketeollisuudessa käytettävän folion ja arkkien valssaukseen.

 

Edut ja ominaisuudet

Wyrol-tuotteilla on seuraavia etuja:

Wyrol-tuotteiden avulla voidaan valssausöljyjen ominaisuuksia hienosäätää niin, että valssaimien suorituskyky saadaan optimoitua. Tämä lisää oikeanlaatuisen materiaalin tuotantoa ja vähentää hukkatuotannon määrää.

  • Optimaalinen valssaimen tuotanto ja korkealaatuinen lopputuote
  • Voivat pidentää merkittävästi valssausöljyn käyttöikää
  • Parempi lopputuotteen laatu
  •  

    Vähentävät laatuvirheitä ja hukkatuotantoa

Käyttökohteet

Optimaalista suorituskykyä varten tuotetta suositellaan varastoimaan lämpimämmässä (30°C) ympäristössä 24 tunnin ajan ennen käyttöä. Tämä koskee erityisesti öljyjä, joita on varastoitu alle 5°C lämpötilassa pidempiä aikoja (useita kuukausia).

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

10

12

2

4

6

8

FDA 21 CFR 178.3910(a)

X

X

X

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

2

4

6

8

10

12

Ulkonäkö, AMS 1738

kirkas, läpikuultava

kirkas, läpikuultava

kirkas, läpikuultava

kirkas, läpikuultava

kirkas, läpikuultava

kirkas, läpikuultava

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D482

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,830

0,795

0,858

0,830

0,840

Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93

93

93

111

110

80

105

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

2,2

Neutralointiluku, mgKOH/g, ASTM D974

<0,3

55

<0,2

<0,5

<0,1

Jähmepiste, °C, ASTM D97

24

-3

18

6

18

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.