Wyrol B

Mobil industrial , Finland

Laakeriöljy

Tuotekuvaus

WYROL B -sarjan voiteluöljyt ovat vain vähän tahraavia laakeriöljyjä, jotka on suunniteltu käytettäväksi alumiinikylmävalssaimissa. Niiden valmistuksessa on käytetty valikoituja mineraaliperusöljyjä, polymeeripaksunninta ja suorituskykyä parantavaa lisäaineistusta. Tavanomaisten hydrauliöljyjen vuotaminen johtaa alumiinivalssaimen likaantumiseen, jonka tuloksena lopputuotteiden pinnalle jää hehkutuksen jälkeen tahroja ja sitkeitä jäämiä. WYROL B -öljyt vähentävät tällaisia ongelmia, sillä öljy haihtuu alumiinituotteista hehkutusprosessin aikana. Niillä on hyvät kulumisenesto-ominaisuudet ja raskaasti kuormitettujen laakereiden vaurioitumisen ja kulumisen esto. WYROL B -öljyillä on myös erinomainen hapettumiskestävyys ja korroosionesto-ominaisuudet. Wyrol B täyttää FDA 21 CFR 178.3910(a) -vaatimukset (Surface Lubricants used in the manufacture of metallic articles), minkä ansiosta se soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettävän folion ja arkkien valssaukseen. Niitä voidaan siksi käyttää laakeriöljyinä alumiinikylmävalssaimissa, joissa valmistetaan mm. elintarviketeollisuuden pakkausmateriaaleissa käytettyä foliota.

 

Edut ja ominaisuudet

WYROL B -öljyt on suunniteltu poistamaan tavanomaisten laakeriöljyjen aiheuttaman valssausöljyjen saastuttamisen ja valmiin tuotteen tahrautumisen muodostamat ongelmat. Ne tarjoavat myös erinomaiset kulumista vähentävät ja pitkään kestävät voiteluominaisuudet.

 

WYROL B -öljyillä on seuraavia etuja:

•  Erittäin alhaiset tahraamisominaisuudet parantavat hyväksyttyjen materiaalien tuotantomääriä

•  Vähemmän työaikaa puhdistustehtäviin ja pienemmät hylkykappale määrät

•  Hyvät kulumisenesto-ominaisuudet pidentävät laakerin käyttöikää

•  Suuri hapettumiskestävyys pidentää öljyn vaihtovälejä

 

Käyttökohteet

Alumiinivalssausöljyn vuotaminen laakerijärjestelmään aiheuttaa laakeriöljyn viskositeetin heikkenemistä. Näissä tapauksissa voidaan WYROL B 2200 -erikoistiivistettä sekoittaa valssausöljyn likaamaan laakeriöljyyn säätämään viskositeetti vaaditulle tasolle.

     •  Laakereiden voitelu alumiinivalsseissa

     •  Soveltuvat kylpy- ja sumuvoitelujärjestelmiin

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

460

FDA 21 CFR 178.3570

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

460

2200

Luokitus

460

ISO 2200

Tuhka, öljytuotteet, paino-%, ISO 6245

 

Maks. 0,005

Leimahduspiste, °C, ASTM D93

 

Min. 130

Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93

Min. 130

 

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

460

2200

Neutralointiluku, mgKOH/g, ASTM D974

Maks. 0,8

Maks. 0,8

Jähmepiste, °C, ASTM D97

Maks. -12

Maks. -12

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

160

160

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.