Wyrol HS

Mobil industrial , Finland

View the Wyrol HS
Valssainten hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

Wyrol HS -öljyt ovat erittäin laadukkaita, kulumiselta suojaavia synteettisiä hydrauliikkaöljyjä, jotka muodostavat vain vähän tahroja ja jäämiä. Ne on tarkoitettu erityisesti moderneihin alumiinivalssaimiin, ja ne täyttävät uusimpienkin suuren kapasiteetin alumiinikylmävalssaimien asettamat vaatimukset. Tavanomaisten hydrauliöljyjen vuotaminen johtaa alumiinivalssaimen likaantumiseen, jonka tuloksena lopputuotteiden pinnalle tulee tahroja ja sitkeitä jäämiä. Wyrol HS -öljyjen sekoittuminen valssausöljyyn aiheuttaa paljon vähemmän tällaisia ongelmia. Wyrol HS -öljyt suojaavat hyvin kulumiselta ja niillä on erinomainen hapettumiskestävyys. Lisäksi ne suojaavat hyvin ruostumiselta ja korroosiolta. Vaikka Wyrol HS on synteettinen öljy, se on sekoituskelpoinen mineraaliöljyjen kanssa. Siksi siirtyminen tavanomaisesta hydrauliikkaöljystä Wyrol HS -öljyyn on suhteellisen helppoa. Perusöljyn koostumuksen vuoksi Wyrol HS ei täytä U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a) -vaatimuksia. Mikäli näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen, on käytettävä Wyrol H -sarjan öljyjä.

 

Edut ja ominaisuudet

Wyrol HS -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä synteettisiä hydrauliikkaöljyjä, jotka muodostavat vain vähän tahroja. Tämä vähentää hukkamateriaalin määrää. Öljyjen erinomainen hapettumiskestävyys ja hyvä kulumisenestokyky pidentävät öljyn käyttöikää ja parantavat hydraulijärjestelmän suorituskykyä. Wyrol HS -öljyillä on seuraavia etuja: 

  • Erittäin pieni tahraavuus vähentää hukkamateriaalin määrää.
  • Hyvä kulumisenestokyky vähentää hydraulijärjestelmän kulumista ja pidentää sen käyttöikää.
  • Erinomainen hapettumiskestävyys vähentää sakanmuodostusta, pidentää öljyn käyttöikää ja alentaa kunnossapitokustannuksia.

Käyttö

  • Alumiinikylmävalssaamojen hydraulijärjestelmät.
  • Sopii sekä matala- että korkeapaineisiin hydraulijärjestelmiin.
  • Suositellaan hammasmaspyörä-, siipi- ja mäntäpumppuja sisältäviin järjestelmiin.

Tyypilliset arvot

Wyrol HS 22 46
Ominaispaino, g/cm³ @ 15°C, ASTM D 4052 0,868 0,870
Kinemaattinen viskositeetti, cSt/40°C, ISO 3104 22 44
Kinemaattinen viskositeetti, cSt/100°C, ISO 3104 3,7 5,3
Jähmepiste, °C, ISO 3016 -51 -42
Leimahduspiste, COC, °C, ISO 2592 160 175
Kuparikorroosio, 3 h, 100°C, luokitus, ISO 2160 1 1
Ruosteenestokyky, tislattu vesi, ISO 7120 Pass Pass

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Oy Esso Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Mobilin logo, Pegasuksen kuva ja Wyrol ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.