Mobil ATF™ 200

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF™ 200 on suunniteltu toimimaan voimansiirtoöljynä momentinmuuntimissa, hydrauliikkanesteenä ohjaus- ja servojärjestelmissä, laakereiden ja vaihteistojen voiteluaineena, kitkaa vähentävänä nesteenä hihnoissa ja kytkimissä ja lämmönsiirtonesteenä vaihteistoissa muodostuneen lämmön vaihdelaatikkoon tai öljynjäähdyttimeen.

 

Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta Mobil ATF 200 -öljyn juoksevuus muuttuu vain vähän käyttö- tai ympäröivän lämpötilan takia. Tämä varmistaa erinomaisen suorituskyvyn hydrauliikkanesteenä ja varmistaa hyvän toimivuuden korkeissa käyttölämpötiloissa ja ohjausjärjestelmän minimaalisen tehohävikin kylmissä olosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil ATF 200 tarjoaa seuraavat edut:

•  Oikeat kitkaominaisuudet varmistavat pitkäkestoisen vaivattoman voimansiirron ja täydellisen synkronoinnin pysyvästi vaativissa käyttöolosuhteissa

•  Suojaa karstoittumiselta ja ehkäisee haihtumista korkeissa lämpötiloissa ja toimii erittäin hyvin matalissa lämpötiloissa

•  Hyvät kulumisen-, ruosteen, korroosion- ja vaahtoamisenesto-ominaisuudet

•  Yhteensopiva voimansiirtoyksiköissä käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa

•  Alhaiset kunnossapitokustannukset ja hyvä tuottavuus

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-Approval 236.2

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

GM Type A Suffix A

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

7,5

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

>190

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

40

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

153

Väri, visuaalinen

punainen

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-39

Ominaispaino, 15 °C/15 °C, ASTM D4052

0,88

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.