Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 on uuden sukupolven matalatuhkainen ja matalan viskositeetin moottoriöljy, joka on suunniteltu vastaamaan Renault'n uusimpien bensiini- ja dieselajoneuvojen voitelutarpeisiin. Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 moottoriöljyllä on RENAULT RN17 FE -hyväksyntä.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 on suunniteltu:

- Käytettäväksi nykyaikaisissa bensiini- ja dieselmoottoreissa parantamaan polttoainetaloutta ja saavuttamaan päästövähennystavoitteet

- Suojaamaan pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmiä myrkyttymiseltä ja tukkeumilta ja varmistamaan pitkä käyttöikä (tuotteen fosfori- rikki- ja metallipitoisuuksia (tuhkaa) on vähennetty)

- Suojaa moottoreita sakan ja lietteen kertymiseltä tehokkaan moottorin jäähdytyksen ja voitelun varmistamiseksi

- Säilyttämään moottorin pitkä käyttöikä nopean käynnistymisen ansiosta ja tehokkaan suojan stop-start-tekniikan moottoreille, jopa alhaisilla lämpötiloilla

 

Käyttökohteet

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 soveltuu nykyaikaisiin bensiini-, diesel- ja hybridiajoneuvoihin, joissa vaatimuksena on ACEA C5 / SAE 0W-20 -luokan öljy. Se on suunniteltu erityisesti Renault'n, Dacian ja Nissanin moottoreihin, joissa vaatimuksena on RN17 FE -luokitus. Mikä tärkeintä, Renault'n hyväksyntä mahdollistaa ajoneuvon valmistajan moottoritakuun säilymisen uusissa ajoneuvoissa käytettäessä.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 ei sovellu käyttöön aikaisemman sukupolven moottoreihin, jotka on suunniteltu käyttämään korkeamman viskositeettiluokan öljyä.

Suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

RENAULT RN17 FE

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

ACEA C5

API SN

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 0W-20

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,2

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

38,9

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

192

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,840

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

238

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-45

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

12-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.