Mobilube™ FE Plus NG 75W-85

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Täyssynteettinen liikkuvan kaluston akseliöljy

Tuotekuvaus

Mobilube™ FE Plus NG 75W-85 on hypoidi voimansiirtoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistyksellisistä lisäaineista.  Öljy on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Mercedes Benzin henkilöautojen akselistoissa ja muissa käyttökohteissa, joiden vaatimuksena on MB 235.7, MB 235.74 tai MB 239.71.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset voimansiirtojärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia voitelulle. Suuremmat nopeudet ja väännöt ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti. Mobilube FE Plus NG 75W-85 vastaa näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Vaihteiston ja laakereiden käyttöikä pitenee pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Pidempi tiivisteiden kestoikä

Hyvä voitelu alhaisissakin lämpötiloissa

Osien pitkä käyttöikä

Alhainen SAE-viskositeetti ja parannetut kitkaominaisuudet

Vähentää kulumista käynnistettäessä, helpottaa käynnistämistä

 

Optimoitu akselin teho

 

Mahdollisuus parempaan polttoainetalouteen

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MB-hyväksyntä 235.7

MB-hyväksyntä 235.74

MB-hyväksyntä 239.71

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 75W-85

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

204

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

11,9

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-54

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

176

Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

40800

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

67,2

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

854

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.