Mobil Extra 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Huippuluokan synteettinen kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Extra 2T on erittäin suorituskykyinen, synteettinen, savuttamaton kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää moottoripyörien, -kelkkojen ja - sahojen voitelulle asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset. Mobil Extra 2T on esiohennettu, mikä helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Extra 2T -öljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä sekä erittäin suorituskykyisistä synteettisistä perusöljyistä. Edistyksellisen lisäaineistuksen ansiosta moottori pysyy puhtaana ja savuttaa vähemmän. Tärkeimpiä etuja ja ominaisuuksia:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen suoja kulumista vastaan Pidentää moottorin käyttöikää.
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, vähentää sakanmuodostustaAuttaa pitämään moottorin puhtaana, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, ehkäisee männänrenkaiden takertumista ja mäntien ahtautumista, vähentää liian aikaisen sytytyksen aiheuttamia ongelmia.
Erinomainen suoja korroosiota vastaanPidentää moottorin käyttöikää.
Vähentää moottorin savuttamistaPuhtaampi ympäristö

 

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Extra 2T täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset 
APITC
ISOE-GC
JASOFC

 

Tyypilliset arvot

Mobil Extra 2T 
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40 ºC55
cSt @ 100 ºC8,8
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270135
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874 0,06
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-33
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92110
Ominaispaino @15 ºC kg/l, ASTM D 40520,867

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

MMobil-logo, Pegasuksen kuva ja Extra 2T ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

04-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.