Mobil 1 Synthetic ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Suorituskykyinen täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ Synthetic ATF on täyssynteettinen, monenlaisiin ajoneuvoihin sopiva vaihteistoöljy, joka täyttää uusimpien henkilöautojen asettamat tiukat vaatimukset.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 Synthetic ATF ylittää perinteisten automaattivaihteistoöljyjen suorituskyvyn ja auttaa suojamaan öljyä hajoamiselta ja sakan muodostukselta. Mobil 1 Synthetic ATF:n luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi ja terminen kestävyys auttavat öljyä säilyttämään ominaisuutensa korkeissakin käyttölämpötiloissa. Lisäksi se toimii erinomaisesti matalissa käyttölämpötiloissa aina -51°C saakka. Öljy auttaa myös parantamaan vaihteiston kestävyyttä ja pitää sen puhtaana. Tärkeimmät edut ja mahdolliset hyödyt:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Parannetut, pitkäkestoiset kitkaominaisuudet

Auttaa parantamaan vaihteiston tehokkuutta ja toimintavarmuutta, parantaa polttoainetaloutta

Poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Pitää vaihteiston puhtaana, mikä auttaa antamaan poikkeuksellisen suorituskyvyn vaikeimmissakin ajo-olosuhteissa

Erittäin vahva öljykalvo, erinomainen suoja kulumista vastaan

Vähentää merkittävästi kulumista, mikä voi myötävaikuttaa vaihteiston pidempään käyttöikään

Ensiluokkainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

Auttaa antamaan tehokkaan ja luotettavan voitelun -51°C:n lämpötiloihin asti

Erinomainen leikkaantumiskestävyys

Viskositeetti säilyy jopa raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa.

Yhteensopiva mineraaliöljypohjaisten automaattivaihteistoöljyjen ja yleisimpien tiivistemateriaalien kanssa

Vähemmän huolia jouduttaessa lisäämään öljyä hätätilanteessa. Vähemmän vuotoja

 

Käyttökohteet

  • Mobil 1 Synthetic ATF on monikäyttöinen öljy, jota suositellaan nykyaikaisiin suorituskykyisiin henkilöautoihin, kaupunkimaastureihin ja pakettiautoihin. Tuotetta ei ole hyväksytty käyttöön sovelluksissa, joissa on vaatimuksena Mercon LV -tyypin automaattivaihteistoöljy.
  • Sitä suositellaan sovelluksiin, joissa on vaatimuksena Dexron, Ford Mercon tai Mercon V -tyypin automaattivaihteistoöljy.

     

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

ALLISON C-4

FORD MERCON

GM DEXRON III H

GM DEXRON II E

GM DEXRON II D

GM DEXRON II

GM DEXRON

VOLVO 97340

GM DEXRON III G

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

FORD MERCON V

JASO 1-A

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Luokitus

MERCON V

ASTM väri, ASTM D1500

punainen

Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

10040

Tiheys @ 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,846

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

220

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,4

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

36,3

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-51

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

176

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.