Mobil Outboard Plus

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen perämoottoreiden kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Outboard Plus on erittäin suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy, joka on tarkoitettu useille tehokkaille, vesijäähdytteisille, kaksitahtisille perämoottoreille.  Mobil Outboard Plus pitää sekä moottorin että ympäristön puhtaana. Mobil Outboard Plus on esiohennettu, jotta se sekoittuisi paremmin polttoaineeseen.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Outboard Plus valmistetaan erittäin puhtaista tavanomaisista mineraaliöljyistä ja tuhkattomista lisäaineista, jotka suojaavat moottoria erinomaisesti pakokaasujärjestelmässä muodostuvalta sakalta sekä korroosiolta ja kulumiselta.  Lisäksi öljy vähentää sytytystulppien likaantumista ja liian aikaista sytytystä, mikä parantaa moottorin luotettavuutta.  Öljy sopii erinomaisesti sekä uusiin että vanhoihin kaksitahtimoottoreihin.  Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, vähentää sakanmuodostusta

Moottori pysyy puhtaampana, mikä vähentää männänrenkaiden kiinnitarttumista ja sylinteriseinien hankautumista. Pidentää moottorin käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta.

Erinomainen suoja kulumista vastaan.

Pidentää kriittisten osien ja moottorin käyttöikää.

Erinomainen suoja korroosiota vastaan

Pidentää moottorin käyttöikää

Puhtaampi palamine ja vähemmän sakanmuodostusta palokammioissa.

Vähentää sytytystulppien likaantumista ja sakanmuodostusta pakokaasujärjestelmään. Ehkäisee liian aikaista sytytystä, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, parantaa polttoainetaloutta.

Hyvät ominaisuudet sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa.

Laaja käyttölämpötila-alue.

Myrkytön merieliöille.

Ei vahingoita vesistöjä.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Outboard Plus -öljyä kaikkiin uudenaikaisiin, tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, minkä lisäksi se sopii myös pieniin tai vanhempiin ulkolaitamoottoreihin. ExxonMobil suosittelee öljyä myös seuraavien valmistajien kaksitahtimoottoreihin: Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan ja Tohatsu. Mobil Outboard Plus -öljyä suositellaan käyttökohteisiin, jotka vaativat NMMA TC-W, TC-WII tai TC-W3 luokituksen mukaista öljyä.

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Outboard Plus -öljyä myös kevyessä ja keskiraskaassa käytössä oleviin ilmajäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, joita käytetään ruohonleikkureissa, moottorisahoissa, lehtipuhaltimissa ja ruohotrimmereissä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API TC

NMMA TC-W3

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Väri, visuaalinen

Sininen

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,8

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

52,9

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-36

Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93

100

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.​

03-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.