Mobil Super™ 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super 2T on suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää moottoripyörien, -kelkkojen ja -sahojen voitelulle asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset. Mobil Super 2T on esiohennettu, mikä helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 2T -öljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja tehokkaista lisäaineista joiden ansiosta se pitää moottorin puhtaana ja suorituskykyisenä. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Hyvä suoja kulumista vastaan

Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää.

Terminen vakaus ja hapettumiskestävyys vähentää sakanmuodostusta

Auttaa pitämään moottorin puhtaana, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, ehkäisee männänrenkaiden takertumista ja mäntien ahtautumista ja suojaa liian aikaisen sytytyksen aiheuttamilta ongelmilta.

Hyvä suoja korroosiota vastaan

Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää.

Vähentää liian aikaista sytytystä

Parantaa polttoainetaloutta ja pidentää mäntien kestoikää

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

0,05

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

132

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

63

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-12

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

110

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.