MOBILUBE PTX 75W-90

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Akseliöljy

Tuotekuvaus

MobilubePTX on SAE 75W-90 -luokan monikäyttöinen vaihteistoöljy. Se on kehitettytarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky erityisesti Porsche 911:n vaihteistoihinja taka-akseleihin. Se tarjoaa matalien lämpötilojen juoksevuuden ja korkeidenlämpötilojen vakauden varmistaen erinomaisen kulumissuojanvoimansiirtoakseleissa lukuisissa eri käyttöolosuhteissa.

 

Edutja ominaisuudet

Öljynvalmistuksessa käytetään synteettisten perusöljyjen ja tarkkaan harkitun,erittäin suorituskykyisen lisäaineistuksen yhdistelmää. Öljy on suunniteltutäyttämään Porschen juoksevuusvaatimukset alhaisissa lämpötiloissa. Se tarjoaamyös erinomaisen yhteensopivuuden synkronoinnin kanssa sekä joustavanvaihteiston toiminnan, säilyttäen samalla erinomaisen kulumissuojan.

MobilPTX tarjoaa seuraavat edut:

 • Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, vaihtaminen helpompaa kuin perinteisillä SAE 80W-90 ja 75W-90 -öljyillä.
 • Erinomainen synkronoinnin yhteensopivuus / kestävyys.
 • Hyvä terminen vakaus / hapettumiskestävyys.
 • Erinomainen kulumissuoja ankarissa käyttöolosuhteissa.


Luokitukset ja hyväksynnät

  MOBILUBE PTX 75W-90 on seuraavien valmistajien hyväksymä:

   

  Hyväksytty TE-ML 11

  X

   


  ExxonMobilin mukaan Mobilube PTX 75W-90 on seuraavaa laatutasoa: 
  API GL-4 X
  API GL-5 X


  Tyypillisetominaisuudet

  MOBILUBE PTX 75W-90

   

  Viskositeetti

   

  mm²/s @ 100°C

  14,5

  mm²/s @ 40°C

  77,6

  Viskositeetti-indeksi

  195

  Leimahduspiste, °C

  226

  Jähmepiste, °C

  -60

  Tiheys kg/m3

  849

   

  Käyttöturvallisuus

  Nykyisentietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiähaittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseennoudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetinkautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettavaöljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

  Mobil- ja Pegasus -logot ovat ExxonMobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

  09-2019

  ExxonMobil Finland Oy Ab
  Satamatie 10
  21100 Naantali - FINLAND

  +358 (0) 10 40 8500
  http://www.mobil.fi

   

  Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
  ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.