Mobil Delvac 1™ 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstra høytytende syntetisk dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 5W-40 er en ekstra høytytende, syntetisk dieselmotorolje som leverer fremragende smøring, selv ved lange oljeskiftintervaller, og bidrar til lang levetid for dieselmotorer som drives under høy belastning. Den avanserte teknologien bak dette produktet gir eksepsjonell ytelse i både turboladede motorer samt eldre sugemotorer. Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales for en rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen lastebiltransport, gruvedrift, bygg og anlegg, jordbruk og skipsdrift.

 

 

Egenskaper og fordeler

Moderne, høytytende dieselmotorer blir varmere enn eldre motorer og stiller dermed betydelig høyere krav til motoroljer. Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger. Øvre stempelringer sitter høyere, noe som gjør at oljefilmen kommer nærmere forbrenningskammeret hvor temperaturene øker varmebelastningen på smøremidlet. Mobil Delvac 1 5W-40 bidrar til å beskytte motoren under veldig krevende driftsforhold. Oljen er også fullt kompatibel med konvensjonelle mineraloljer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet

Kontrollerer slamdannelse ved lave temperaturer og lakkavleiringer ved høye temperaturer

Høyt totalbasetall

Bidrar til lengre oljeskiftintervaller ifm. drivstoff med høyt svovelinnhold

Avansert sammensetning og viskometri

Opprettholder viskositeten ved høye temperaturer og høy belastning

God pumpbarhet ved lave temperaturer

Enklere motorstart og redusert slitasje

God korrosjonsbestandighet

Bidrar til lang levetid på kritiske sliteflater

Lange skiftintervaller

Bidrar til god driftseffektivitet og lavere totalkostnader

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger og forseglinger, lengre oljeskiftintervaller

Lav flyktighet, utmerket slitasjebestandighet og begrenset borpolering

God kontroll av oljeforbruk

 

Bruksområder

* Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales for bruk i ekstremt høytytende dieselmotorer, inkludert sugemotorer og turboladede motorer

* Lastebilmotorer som drives ved høy hastighet eller tung belastning og lokal henting/levering, samt motorer på skip og i anleggsutstyr som drives ved veldige lave hastigheter og utsettes for hard belastning

* Dieseldrevet utstyr fra europeiske utstyrsprodusenter

 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Mack EO-N

MAN M 3277

MAN M 3377

MG-godkjenning 228.50

MTU-oljekategori 3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF-4

API CG-4

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

JASO DH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (m/u DPD-utstyrte kjøretøy)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D1298

0,849

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

92,7

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D4739

14,5

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,2

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

221

Viskositetsindeks, ASTM D2270

174

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.