Mobil Delvac 1™ ATF 668

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Syntetisk automatgirolje med avansert teknologi

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 ATF 668 er en syntetisk olje med avansert teknologi som er anbefalt av Allison Transmission, Inc. og godkjent iht. Allison TES-668-spesifikasjonen.  Oljen er utviklet for å tilfredsstille de strenge kravene til moderne, tungt belastede automatgir. Sammensetningen av syntetiske baseoljer gir utmerket ytelse selv under noen av de tøffeste driftsforholdene. Oljen sørger for enestående giring og kraftoverføring. Den naturlig høye viskositetsindeksen og stabiliteten til Mobil Delvac 1 ATF 668, sammenlignet med vanlige ATF-oljer, beskytter mot varmenedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som oljen gir utmerket ytelse ved temperaturer under frysepunktet.

 

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Forbedrede, langvarige friksjonsegenskaper.

Bidrar til å gi bedret total og lengre gireffektivitet, jevnere girskift og drivstofføkonomi.

Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet.

Sørger for rene girkasser som gir lengre levetid og ytelse selv under noen av de tøffeste kjøreforholdene.

Meget god filmstyrke og slitasjehemmende egenskaper.

Betydelig redusert slitasje og lang levetid for girkassen.

Utmerket flyteevne ved lav temperatur.

Bidrar til å gi rask og pålitelig smøring i minustemperaturer ned til -54 °C.

Fremragende skjærstabilitet.

Viskositeten opprettholdes selv under de mest krevende driftsforholdene med høye temperaturer.

Kompatibel med mineralske ATF-oljer.

Mindre bekymring ved etterfylling og utmerket lekkasjekontroll som følge av kompatibilitet med pakningsmaterialer.

 

Bruksområder

Mobil Delvac 1 ATF 668 anbefales av ExxonMobil for bruk i moderne, høytytende lastebiler, busser, nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, varebiler og annet utstyr som krever prestasjonsnivåer iht. Allison TES-668.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Allison TES 668

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Tetthet ved 15C, kg/m3, ASTM D4052

836,2

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

36,5

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

233

Brookfield-viskositet ved -40 C, mPa.s, ASTM D2983

11000

ASTM-farge, ASTM D1500

Rød

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

6,85

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.