Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk smøremiddel for tunge drivlinjer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance girolje er et helsyntetisk smøremiddel for tungt belastede drivlinjer. Mobil Delvac 1 ™ Axle 75W-85 Performance er spesielt sammensatt for å opprettholde fabrikkeffektivitet og -ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og kontroll som følge av innovative drivlinjedesign.  Designene har endret og økt kravene som stilles til smøremidlene, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert på ekstra kraftige sluttdrev for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning på en rekke bruksområder.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

SAE 75W-85 viskositetsklasse

Potensial for forbedret drivstofføkonomi kontra produkter med høyere viskositet som bl.a. SAE 75W-90 eller 80W-90.

Avansert syntetisk basert olje og tilsetningsteknologi

Muliggjør opptil 3x oljeskiftintervaller sammenlignet med mineraloljeteknologi for bruk ved langtransport.

Utmerket oksidasjonsbestandighet

Hjelper med å hindre oljenedbrytning ved høye driftstemperaturer, fremmer renslighet og minimerer slamdannelse.

Enestående skjærstabilitet

Stabil viskositet for bedre slitasjebeskyttelse og lang levetid.

Utmerket viskometri ved lav temperatur

Effektiv smøring ved lave temperaturer og bedre kaldstartytelse sammenlignet med SAE 80W-90-olje.

 

Bruksområder

Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance er spesielt sammensatt og grundig testet for å møte de strenge kravene til aksler fra Detroit og Daimler. Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance er akseloljesammensetningen som foretrekkes for både «Top Performance» og «Standard Performance» sluttdrevaksler i lastebiler fra Freightliner og Western Star.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K219.03

MB-godkjenning 235.31

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 75W-85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

202

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

69,5

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Tetthet ved 15,6 C, kg/m3, ASTM D4052

880

Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983  77000 
Total Acid Number, mgKOH/g, ASTM D664  3.88 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

167

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.