Mobil Delvac 1 LE 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk dieselmotorolje for tungt belastede motorer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 er en helsyntetisk dieselolje for tungt belastede motorer som kombinerer avansert beskyttelse av motorer i moderne lavutslippskjøretøy med muligheten for forbedret drivstofføkonomi¹ og andre bærekraftrelaterte fordeler som motorholdbarhet, beskyttelse av utslippssystemer og lengre oljeskiftintervaller.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 bruker toppmoderne teknologi til å levere eksepsjonell ytelse, og er godt egnet for en rekke dieseldrevne anleggs- og nyttekjøretøy til industribruk, slik som innen transport, gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 oppfyller eller overgår en rekke ulike industri- og produsentspesifikasjoner fra hele verden.

¹ I forhold til konvensjonelle 15W-40-motoroljer. Faktisk forbedring av drivstofføkonomi avhenger av type kjøretøy/utstyr, utetemperatur, kjøreforhold og aktuell oljeviskositet.

 

Egenskaper og fordeler

• Sammensatt med avanserte syntetiske baseoljer for å bidra til bedre drivstofføkonomi*

• Overlegen oksidasjonsstabilitet† bidrar til mindre avleiringer i motoren for pålitelig motordrift

• Utmerkede slitasje- og skrapehemmende egenskaper bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

• Utmerket ytelse ved lav temperatur muliggjør økt oljestrøm til kritiske lagerflater ved oppstart og kontrollerer slamdannelse ved lav temperatur under køkjøring

• Naturlig stabil skjærstabilitet gjør at viskositeten opprettholdes under krevende driftsforhold med høye temperaturer, noe som gir slitasjebeskyttelse og hjelper med å redusere oljeforbruket

• Utmerket beskyttelse mot oljefortykning og -nedbrytning bidrar til lange oljeskiftintervaller, og hjelper med å redusere antall oljeskift og behov for oljedeponering

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Avansert slitasjebeskyttelse

Motorholdbarhet

Mulighet for bedre drivstofføkonomi

Redusert drivstofforbruk

Lengre oljeskiftintervaller

Færre oljeskift og redusert behov for oljedeponering

Beskyttelse for utslippssystemer

Utslippsystemets holdbarhet og ytelse

Utmerket ytelse ved lave temperaturer

Enklere oppstart i kaldt vær

 

Bruksområder

     •  Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og US EPA 2007/2010 samt benytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)

     •  Tungt belastede dieselmotorer som bruker diesel med lavt svovelinnhold og forskjellige drivstoffblandinger med biodiesel

     •  Sugende og turboladet dieseldrevet utstyr 

     •  Lastebiler og busser til bruk i nær- og fjerntrafikk

     •  Anleggsutstyr innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk

Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

DEUTZ DQC IV-10 LA

Mack EO-O Premium Plus

MAN M 3271-1

MAN M 3477

MAN M 3677

MG-godkjenning 228.31

MG-godkjenning 228.51

MTU-oljekategori 3.1

RENAULT TRUCKS RLD-2

RENAULT TRUCKS RLD-3

Scania LDF-4

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN M 3575

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CJ-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended Drain

Ford WSS-M2C171-E

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

13

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 °C, mPa.s, ASTM D5293

6300

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

74

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,95

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.