Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Girolje for manuelle girkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 er et ekstra høytytende smøremiddel for manuelle girkasser. Oljen er utviklet for moderne, europeiske, tungt belastede manuelle girkasser som brukes i lette til tunge nyttekjøretøy.  Giroljen er en blanding av syntetiske baseoljer og et avansert tilsetningssystem som gir fremragende girskifte, god flyteevne ved lave temperaturer og høy viskositetsstabilitet.   Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 tilbyr utvidede ytelsesreserver for bruk i gir som krever API GL-4-ytelse, og mer bestemt for moderne girkasser som krever ZF TE-ML 02L og/eller MAN 341 type Z4-godkjenning (erstatter nå ZF TE-ML 02D og MAN 341 type Z3).

 

Egenskaper og fordeler

Moderne teknologi har ført til store forbedringer i ytelsen til alle typer nytteverktøy når det gjelder belastbarhet, hastighet og kontroll gjennom innovative drivlinjedesign. Disse designene stiller høyere krav til smøremidlene og krever en høyere ytelse. For høytytende manuelle girkasser må friksjonskontroll, slitasjereduksjon, varmestabilitet, skjærstabilitet, samt rust-, korrosjons- og pakningsbeskyttelse være optimalt balansert for å sikre lengre levetid på gir- og synkroniseringshylse, behagelig giring og høy belastbarhet over en lang rekke bruksområder.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 leverer eksepsjonell ytelse i både moderne og eldre manuelle girkasser.  De viktigste fordelene omfatter:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende belastbarhet, slitasjebeskyttelse og ytelse under ekstremt trykk (EP)

Bidrar til å beskytte mot slitasje under tøffe forhold gjennomhele girkassens levetid

Utmerket beskyttelse mot avleiringer og lakkdannelse

Bidrar til lang pakningslevetid og lengre oljeskift- og serviceintervaller

Høy korrosjonsbeskyttelse mot kobber og kobberlegeringer

Bidrar til å beskytte og forlenge levetiden til synkroniseringshylser samt gi mykere girskift

Effektiv varme- og oksidasjonsbeskyttelse ved høye driftstemperaturer

Bidrar til lengre oljeskiftintervaller og kontroll over vedlikeholdskostnader.

Enestående skjærstabilitet

Bidrar til opprettholdelse av viskositeten og filmstyrken som girbedre slitasjebeskyttelse ved tung belastning

Fremragende flyteegenskaper ved lave temperaturer

Bidrar til enkle og myke girskift samt rask oppstart

Forlenget vedlikeholdskapasitet

Bidrar til å redusere driftskostnader og økt produktivitet

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

•  Lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler  

• Tungt belastede manuelle transmisjoner og girkasser hvor det er behov for ytelse iht. API GL-4 eller hvor ZF TE-ML 02L og/eller MAN 341 type Z4-godkjenning er påkrevet

• Når det kreves lengre vedlikeholdsintervaller og garantier

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API GL-4

MAN 341 type E3

ZF TE-ML 08

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 75W-80

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,86

Viskositetsindeks, ASTM D2270

151

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

80 000

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

57

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.