Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Syntetisk motorolje for nyttekjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 er en syntetisk motorolje som gir lang motorlevetid og god beskyttelse mot slam og slitasje.

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 gir utmerket smøring av diesel- og bensinmotorer som utsettes for de krevende kjøreforholdene som vanligvis er knyttet til bykjøring. ExxonMobil anbefaler produktet til europeiske motorer for bruk i et bredt utvalg av lette nyttekjøretøy, som f.eks. Ford, men også andre varebiler som krever en olje som oppfyller ACEA-spesifikasjonene A1/B1 eller A5/B5.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 er fremstilt av høykvalitets baseoljer og et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi optimal ytelse i både nyere diesel- og bensinmotorer samt i eldre modeller. Hovedfordelene omfatter:

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse og avleiringer, og gir lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Bidrar til lengre levetid på komponenter og motorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Hjelper med å holde motoren ren, og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Bidrar til økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med mindre slitasje i kalde klima

Viskositetsklassen opprettholdes

Bidrar til drivstofføkonomi

 

Bruksområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 ved krevende kjøreforhold:

  • Lette nyttekjøretøy fra Ford med motorer som krever WSS-M2C913-D samt når  WSS-M2C913-C anbefales.
  • Lette nyttekjøretøy som krever en olje som oppfyller ACEA-spesifikasjonene A5/B5 eller A1/B1
  • Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac™ City Logistics F møter eller overgår kravene til:

5W-30

ACEA A5/B5, A1/B1

X

API SL

X

Ford WSS-M2C913-C
X

Mobil Delvac™ City Logistics F har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

5W-30

Ford WSS-M2C913-D

X

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s ved 40 ºC, ASTM D 445

52

mm²/s ved 100 ºC, ASTM D 445

9,6

Sulfatert aske, wt %, ASTM D 874

1,08

Totalbasetall, mg KOH/g, ASTM D 2896

11

Flammepunkt, ºC, ASTM D 92

222

Densitet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97

-39

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.