Mobil Delvac™ City Logistics P 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Syntetisk motorolje for nyttekjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er en syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som gir lang motorlevetid og utmerket beskyttelse mot slam og slitasje.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 gir utmerket smøring av diesel- og bensinmotorer som utsettes for de krevende kjøreforholdene som vanligvis er knyttet til bykjøring. ExxonMobil anbefaler produktet til europeiske motorer for bruk i et bredt utvalg av lette nyttekjøretøy, som f.eks. Peugeot-Citroen, men også varebiler fra Iveco og Fiat som krever en olje som oppfyller ACEA C2-spesifikasjonene.


Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er fremstilt av høykvalitets baseoljer og et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi optimal ytelse i både nyere diesel- og bensinmotorer samt i eldre modeller: Oljen er fullt forenlig med de fleste dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.  Hovedfordelene omfatter: 

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse og avleiringer, og gir lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Bidrar til lengre levetid på komponenter og motorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Hjelper med å holde motoren ren, og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Bidrar til økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med mindre slitasje i kalde klima

Viskositetsklassen opprettholdes

Bidrar til drivstofføkonomi

 

Bruksområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 ved krevende kjøreforhold:

  • Varebiler fra Peugeot-Citroen
  • Varebiler fra Iveco og Fiat som krever ACEA C2
  • Bensinmotorer og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF), samt katalysatorer
  • Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.


Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac™ City Logistics P møter eller overgår kravene til:

5W-30

ACEA C2

     X

API SN

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics P har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

5W-30

Peugeot-Citroen B712290

     X

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s ved 40 °C, ASTM D 445

56

mm²/s ved 100 °C, ASTM D 445

10,3

Sulfatert aske, wt %, ASTM D 874

0,78

Totalbasetall, mg KOH/g, ASTM D 2896

8

Flammepunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet ved 15 °C kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stivnepunkt, °C, ASTM D 97

-36

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Mobil, Mobil Delvac 1, Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

08-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.