Mobil Delvac™ HD 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Dieselmotorolje for tungt belastede motorer

Produktbeskrivelse

Mobil DelvacTM HD 10W-40 er en dieselmotorolje med syntetisk teknologi som er utviklet for å smøre moderne, høytytende og tungt belastede lavutslippsmotorer. Denne motoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer og fordamper minimalt.  Det dokumenterte, avanserte tilsetningssystemet er vitenskapelig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, inkludert dieselpartikkelfiltre (DPF).  

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som drivstoffinnsprøyting med høyere trykk, forsinket tenning og etterbehandlingsenheter krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien til Mobil DelvacTM HD 10W-40 gir eksepsjonell ytelse, lange oljeskiftintervaller og beskytter utslippsreduksjonssystemer, inkludert systemer med dieselpartikkelfiltre (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse og oljenedbrytning

Gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Bidrar til å beskytte mot ringklebing

Utmerkede slitasje- og skrapehemmende egenskaper, samt beskyttelse mot sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til lang levetid på motoren

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten Veldig lav flyktighet

Bidrar til redusert nedbrytning av viskositet og redusert oljeforbruk under krevende driftsforhold med høye temperaturer

Lave aske, svovel- og fosfornivåer

Bidrar til å beskytte eksossystemets komponenter, som f.eks. systemer utstyrt med dieselpartikkelfiltre (DPF)

Gode egenskaper ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

 

Bruksområder

 • Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og utnytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)

 • Tungt belastede dieselmotorer som bruker diesel med lavt svovelinnhold og forskjellige drivstoffblandinger med biodiesel

 • Sugende og turboladet dieseldrevet utstyr 

 • Lastebiler og busser til bruk i nær- og fjerntrafikk

Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MTU-oljekategori 3.1

MB-godkjenning 228.51

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN M 3477

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA E6

DAF Extended Drain

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,861

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

91

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

11,3

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,96

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

227

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.