Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense er en høytytende motorolje med syntetisk teknologi som gir utmerket smøring i moderne diesel- og bensinmotorer som jobber under krevende driftsforhold i tillegg til å holde motorene rene og bidra til å gi dem lengre levetid. Produktet anbefales således av ExxonMobil for bruk i europeiske, japanske og amerikanske motorer. Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense er utviklet med en blanding av baseoljer med avansert teknologi og et tilsetningssystem for å skape et godt grunnlag for oksidasjonsbestandighet, sotbehandling og slitasjekontroll, supplert med utmerket beskyttelse mot stempelavleiringer og redusert slamdannelse for å bidra til lang levetid på motoren. Oljens viskositet og universale temperaturegenskaper sørger for fremragende kaldstartsegenskaper og pumpeevne ved lave temperaturer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Teknologier for lavutslippsmotorer, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen og forsinket tenning, krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering og flyktighet.  Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense er sammensatt av høytytende baseoljer og et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi optimal motorytelse i moderne diesel- og bensinmotorer samt i eldre modeller. Nøkkelfordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Redusert slamdannelse og avleiringer, samt lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Lang levetid på komponenter og motorer

Forbedret korrosjonsbeskyttelse

Redusert lagerslitasje for å bidra til lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Holder motoren ren og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med redusert slitasje i klimaer med lave temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

 

•  dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer utviklet av europeiske, japanske og amerikanske produsenter

•  lett og tung lastebiltransport, inkludert blandede vogn- og maskinparker med bensinmotorer og biler

• terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 and Euro-5-motorer

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MB-godkjenning 228.3

MTU-oljekategori 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

ACEA A2

ACEA B2

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Detroit 7SE 270 (4-TAKTS SYKLUS)

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

11,1

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1,15

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,867

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

100

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.